FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/07/2016

Bodelning vid äktenskapskillnad och dödsfall

Tänker överlåta 50% av fastighet till min hustru som redan äger resterande, Inga lån finnes. vad händer om hon önskar ta ut skilsmässa? kommer fastigheten värd 4 milioner att ingå i bodelningen? Vi har båda säkkullebarn , kommer fastighetsvärdet isåfall ingå i dödsboet om jag faller från först? Vad sker om hon avlider först/får jag min giftorättsandel? Mycket tacksam för svar snarast


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allt som du och din fru äger på dagen för ansökan om äktenskapsskillnad ingår i den bodelning som ska göras med anledning av äktenskapsskillnad. Fastigheten kommer alltså att ingå i bodelningen förutsatt att den inte är enskild egendom genom något av de sätt som anges i 7 kap. 2§ Äktenskapsbalken. Värt att poängtera är att varje make har rätt att så långt det är möjligt få behålla sin egendom efter bodelningen. Om det är så att ni bor i fastigheten behandlas den dock lite annorlunda. Den make som bäst behöver bostaden har rätt att få den på sin lott. Eftersom din fru äger fastigheten krävs det också för att du ska få fastigheten att det i övrigt är att bedömas som skäligt. Finns det mycket andra tillgångar i äktenskapet kan det således vara svårt för dig att få del av fastigheten vid en äktenskapsskillnad.

När äktenskapet upplöses genom att någon av er går bort ska precis som vid äktenskapsskillnad en bodelning göras där fastigheten ska ingå om den inte är enskild. Makar ärver varandra enligt 3 kap. 1§ Ärvdabalken men om de finns särkullbarn har de rätt att få ut arvet direkt vid sin förälders död och efterlevande make förlorar då sin arvsrätt. Men de kan också välja att avstå från arvet och sedan ha rätt till efterarv när den överlevande maken går bort. Säg att ni har egendom till ett värde av 5 miljoner som delas på hälften vid en bodelning. Dödsboet får 2,5 miljoner och den efterlevande maken 2,5 miljoner. Den efterlevande maken får då 2,5 miljoner genom bodelning och 2,5 miljoner genom arv. Den först avlidnes barn har då vid den efterlevande makens död rätt till 1/2 kvarlåtenskapen.

Hoppas det blev klarare!

Johanna GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?