FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/02/2015

Bodelning utifrån egendomsförhållandena på brytdagen

Har läst att brytdagen för bodelning är dagen då man ansöker om äktenskapsskillnad, och det är från den dagen värdering av tillgångar och skulder ska ske.

Men då det är betänketid; Vad händer med inkomst under betänketiden? Om den ena parten tjänar mer än den andra? Då jag även läst att man räknas som gift och ska dela 50/50 äktenskapsskillnaden är genomförd efter betänketiden.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det stämmer att den kritiska tidpunkten (brytdagen) vid äktenskapsskillnad är då en ansökan om detta inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta innebär att bodelningen ska ske utifrån hur egendomsförhållandena (både tillgångar och skulder) såg ut på den kritiska tidpunkten, det vill säga dagen när ni ansöker om skilsmässa. Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna dag, ska som huvudregel lämnas utanför bodelningen. Detta innebär att de tillgångar och skulder ni förvärvar efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad, får ni själva behålla, utan att detta påverkar bodelningen.

Det är viktigt att understryka att efter den kritiska tidpunkten, åläggs du och din maka en redovisningsskyldighet. Redovisningsskyldigheten sträcker dig till tidpunkten då bodelning förrättas (9 kap. 3 §). Makarna har en skyldighet att bland annat upplysa den andra maken om egendomen och dess förvaltning samt om någon försäljning, förbättring eller annat skett av föremålen. Redovisningsskyldigheten omfattar inte bara giftorättsgodset, utan även makarnas enskilda egendom.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000