Bodelning under respektive efter betänketid

2015-11-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag har ansökt om skilsmässa efter mycket långt äktenskap.Min man begärde betänketid.Vad händer med bodelningen om en av oss avlider under betänketiden?Vad är skillnad om vi gör bodelningen nu och inte väntar tills betänketiden går ut?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som rör äktenskap regleras i äktenskapsbalken. I 9 kap. 1 § stadgas att bodelning ska göras när äktenskapet upplöses. Ett äktenskap kan upplösas på två sätt, antingen genom att den ena maken dör eller genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), se 1 kap. 5 §. Man behöver inte vänta med bodelning tills äktenskapet blivit upplöst, utan detta kan även göras under tiden för äktenskapet respektive betänketiden.

Om någon av er skulle avlida under betänketiden kommer bodelning att aktualiseras eftersom äktenskapet blir upplöst. 9 kap. 2 § anger att bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, eller den dag då den ena maken avled, såvida inte talan om äktenskapsskillnad redan väckts. Eftersom du redan väckt talan om äktenskapsskillnad kommer bodelningen att göras utifrån de egendomsförhållanden som förelåg den dag då du väckte talan. Skulle någon av er avlida under betänketiden kommer det alltså inte göra någon skillnad för bodelningen, eftersom egendomsförhållandena bedöms utifrån dagen då du ansökt om äktenskapsskillnad.

Välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86839)