Bodelning under äktenskapet

2017-11-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag har en fråga som jag hoppas att ni kan svara på! Jag och min man skrev på äktenskapsskillnad i dec förra året och skickade in den till tingsrätten. Eftersom vi har barn under 16 år fick vi betänketid. I januari i år gjordes bodelningen mha jurist där vi bla bestämde att jag ensam skulle äga vårt hus (jag har tagit över alla lån och har ordnat med att ändra lagfart och sånt) och att tomter som min man fått av sin pappa skulle förbli hans. I juni i år gick betänketiden ut och vi har nu bestämt oss för att inte fullfölja skilsmässan utan fortsätta tillsammans. Min fråga är nu vad som händer med det som vi bestämde i bodelningen? Kommer den fortfarande att gälla fast vi fortsätter att vara gifta? (alltså kommer huset fortsätta att vara mitt och tomterna hans?) Min man har efter bodelningen köpt en lägenhet med egna pengar och lån. Lägenheten kommer väl fortsätta att vara hans?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB).

Er bodelning har såsom jag tolkar det förrättats enligt 9 kap. 4 § ÄktB, alltså under pågående äktenskapsskillnad. Eftersom ni valt att inte genomföra äktenskapsskillnaden är min uppfattning att bodelningen snarare är att betrakta som en bodelning under äktenskapet såsom det beskrivs i 9 kap. 1 § 2 st. ÄktB. Förmodligen är alltså bodelningen giltig och du äger därmed huset och din make sina tomter. Det är dock värt att notera att egendomen inte utgör enskild egendom på grund av detta utan kommer ingå som giftorättsgods vid en eventuell framtida bodelning, något som följer av förarbetena till lagen (prop. 1986/87:1 s. 147).

Vad gäller lägenheten din make köpt så äger han den fortsatt. Den utgör dock också giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § ÄktB om inte något av undantagen i 2 § är tillämpliga, vilket jag inte får uppfattningen att de är.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97477)