Bodelning under äktenskap, vad ska det innehålla?

2017-08-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Om man vill göra bodelning under äktenskap för att båda ska äga en fastighet istället för att bara en gör det, behöver man då ange i bodelningsavtalet hur ägandeskapet är FÖRE bodelningen, eller räcker det att man anger hur ägandeskapet SKALL BLI efter att avtalet är skrivet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar hänvisar jag till äktenskapsbalken, och den lagen hittar du här.

Avseende bodelningsavtal finns inget vidare formkrav annat än att det ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av båda makarna (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Av 9 kap. 2 § äktenskapsbalken framgår att bodelning under äktenskap görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena som gällde den dag då anmälan om bodelning gjordes hos Skatteverket.

Hur ni väljer att formulera ert bodelningsavtal är inte reglerat i lag utan snarare en fråga om framtida tolkning. Mitt råd är att vara så tydlig som möjligt för att inte riskera att bodelningshandlingen kan komma att misstolkas. Det kan därmed vara att föredra att både anteckna hur egendomsförhållandena ser ut dagen för anmälan till Skatteverket, samt hur de ska komma att se ut efter bodelningen. Var även noga med att fastighetsbeteckningen blir rätt antecknad i bodelningsavtalet, då det annars kan bli problem vid sökande av lagfart till fastigheten. Det bör klart framgå hur stor del av fastigheten som övergår till den andre maken och namnteckningarna bör vara bevittnade.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss eller ringa vår telefonjour. Behöver du närmare rådgivning i mer exakt hur bodelningshandlingen bör formuleras så råder jag dig att boka tid med en av våra verksamma jurister för närmare rådgivning.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97671)