Bodelning som sker en längre tid efter äktenskapsskillnad

2016-10-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Jag skilde mig 2014 men vi skrev inget bodelnings avtal. Nu säger min ex make att han kan göra anspråk på en tomt jag blev ägare till 2016 och att om jag bygger på tomten att han kan göra anspråk på huset.Är det verkligen så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning. En bodelning behöver dock inte göras ifall makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta den andra makens egendom, 9 kap. 1 § 1 st. äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Detta innebär alltså att ifall makarna har egendom som utgör giftorättsgods ska en bodelning ske för att fördela denna egendom mellan makarna. Så som giftorättsgods räknas all egendom som inte utgör enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB (här). Vad som utgör enskild egendom definieras i 7 kap. 2 § ÄktB (här) och det kan vara t.ex. egendom som den ena maken förvärvat genom gåva med villkor att egendomen ska utgöra makens enskilda.

Ifall du och din tidigare make inte gjorde någon bodelning när ni skildes så är det alltså möjligt för honom att begära att bodelning nu ska komma till stånd. En bodelning ska dock göras utifrån de egendomsförhållande som gällde den dagen då ni tillsammans eller någon av er ansökte om äktenskapsskillnad, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB (här). Detta innebär att ifall ni skilde er 2014 så är det egendomsförhållandet så som det var då som ska läggas till grund för bodelningen. Egendom som du har förvärvat efter detta ska inte tas med i en bodelning och din tidigare man har därför inte rätt att göra anspråk på varken tomten du har förvärvat 2016 eller huset ifall du väljer att börja bygga på tomten. Däremot ifall du förvärvade tomten med medel som vid tiden för er skilsmässa 2014 utgjorde giftorättsgods som ska ingå i bodelningen innebär det att din föredetta man kan göra anspråk på en del av tomtes värde som motsvara vad som skulle ingått i bodelningen.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2716)
2021-01-24 Testamente eller äktenskapsförord för att säkra arvet till mina barn?
2021-01-22 Vem får behålla vad i en bodelning?
2021-01-22 Kan jag göra så att mina egna sparpengar inte ingår i en bodelning?
2021-01-21 Vilket värde har en hyresrätt i bodelningen?

Alla besvarade frågor (88421)