Bodelning sker före arvsskifte

2020-05-31 i Make
FRÅGA
Maken äger fastigheten sedan 2004Gifta sedan 2008. Vid dödsfall äger jag då hälften av fastigheten? Särkullar har vi båda.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När det kommer till frågor om arv hittar vi oftast svaren i Ärvdabalken (ÄB). Men då en make går bort ska en bodelning ske innan arvsskiftet. För att få svar på frågor om bodelning ska vi titta på Äktenskapsbalken (ÄktB).

Äganderätt
Om två personer gifter sig utan att skriva äktenskapsförord påverkas inte personernas äganderätt till sin egendom. Däremot utgör egendomen giftorättsgods om den inte utgör enskild egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Enskild egendom är exempelvis egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make ärvt och som enligt testamente ska vara mottagarens enskilda egendom och egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Att egendomen utgör giftorättsgods innebär att den ska ingå i bodelningen vid skilsmässa eller den ena makens bortgång. Om fastigheten inte är din makes enskilda egendom kommer den alltså ingå i er bodelning vid hans eller ditt dödsfall.

Bodelning
Bodelning går huvudsakligen till på följande sätt. Först sker en andelsberäkning och skulder avräknas på giftorättsgodset (11 kap. 1-2 §§ ÄktB). Om din make exempelvis har belånat fastigheten ska lånen räknas av innan egendomen delas upp. Det som återstår av giftorättsgodset efter skuldavräkningen delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Om du får en del av fastigheten eller inte beror på hur mycket giftorättsgods du har.

Exempel: Om fastigheten är all egendom din make äger och du äger egendom som är värd lika mycket som fastigheten kommer du inte få en del av fastigheten i bodelningen.

Arv
Om din make går bort ärver du hans kvarlåtenskap (hans enskilda egendom samt hans andel av giftorättsgodset efter bodelning) med fri förfoganderätt. Det innebär att du får förbruka kapital, avyttra och ge bort hans egendom helt utan redovisningsplikt. Du får dock inte genom testamente förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). När du går bort har din makes arvingar rätt till efterarv efter honom. Huvudregeln är att hans arvingar ska ärva en lika stor kvotdel av din kvarlåtenskap som arvet efter din make utgjorde i hela din förmögenhetsmassa när han gick bort (3 kap 2 § ÄB).

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (452)
2021-01-13 Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?
2020-12-27 Ärver min make efter mig?
2020-12-21 Ärver efterlevande make även enskild egendom?
2020-12-16 Vad har den efterlevande maken rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88149)