Bodelning ska genomföras innan arvskifte vid makes bortgång

2020-02-14 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, Hur ser arvsrätten ut?Jag har öppnat 4 isk-konton i mitt namn där jag och min fru sparar gemensamt till oss, vår son och min son från tidigare äktenskap (särkullbarn). Bör min fru öppna ett eget konto för att säkerställa att hon och vår gemensamma son får en större del. Eller räknas även hennes sparande in vid min bortgång, för då blir det ingen skillnad vem kontot står på. Hur ser arvsordningen ut? Vill självklart att min son från tidigare äktenskap ska få sin lagliga del men även att min fru och vår gemensamma son ska klara sig och att hon får sin del som hon har varit med och sparat till. Finns inget testamente och särkullsonen kan få sitt arv direkt.Vi har inga andra sparande, bor i hyresrätt och har inga skulder.Tar gärna ett räkneexempel. Låt säga att det finns 2 miljoner på kontot vid bortgång.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att du är gift ska det vid din bortgång först genomföras en bodelning mellan ditt dödsbo och din fru för att få fram vad som är kvarlåtenskapen efter dig (23 kap 1 § ärvdabalken).

Bodelning

I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är s.k. enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). För att egendom ska bli enskild krävs det att någon form av rättshandling har vidtagits. Egendom kan bli enskild t.ex. genom att du och din fru upprättar ett äktenskapsförord eller om någon av er har ärvt/fått egendom i gåva med villkoret att egendomen ska vara enskild (7 kap 2 § äktenskapsbalken). Ifall du och din fru inte har någon enskild egendom kommer all er egendom att ingå i en bodelning. Efter att avräkning för skulder har gjorts kommer varje makes giftorättsgods att läggas samman och delas på hälften (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Detta är huvudregeln för hur en bodelning ska genomföras. Det finns dock en undantagsregel då en bodelning genomförs med anledning av ett dödsfall.

Vid bodelning med anledning av makes dödsfall har den efterlevande maken rätt att begära att få behålla sitt giftorättsgods (12 kap 2 § äktenskapsbalken). Skulle du gå bort först har alltså din fru rätt att få begära att behålla sitt giftorättsgods. Ifall din fru skulle öppna ett separat sparkonto där hon sätter in pengar själv till sig och sin son skulle detta räknas som hennes giftorättsgods. Om hon vid din bortgång väljer att behålla sitt eget giftorättsgods har dina arvingar ingen rätt till detta sparkonto. Att tänka på är dock att din fru i så fall inte kommer att ha rätt till något som är ditt giftorättsgods i bodelningen.

Ifall din fru skulle vilja skydda viss specifik egendom kan ni också upprätta ett äktenskapsförord (7 kap 3 § äktenskapsbalken). Den egendom som är enskild ska som sagt inte ingå i en bodelning. Viktigt att tänka på är dock att endast egendom som är din frus kan bli hennes enskilda genom ett äktenskapsförord. Man kan alltså inte ändra på ett ägandeförhållande genom äktenskapsförordet utan din fru måste redan äga egendomen när äktenskapsförordet upprättas.

Arv

Efter att bodelningen har genomförts ska arvet efter dig fördelas. Enligt den legala arvsordningen ärver make före alla arvsvingar förutom särkullbarn (3 kap 1 § ärvdabalken). Din fru kommer alltså att ärva er gemensamma sons del av ditt arv och er son får istället en rätt till ett efterarv när din fru avlider (3 kap 2 § ärvdabalken). Ditt särkullbarn har rätt att få ut sin andel direkt, men kan också välja att avstå till förmån för din fru. Ditt särkullbarn skulle i så fall precis som er gemensamma son istället få rätt till efterarv när din fru avlider (3 kap 9 § ärvdabalken). Ifall ditt särkullbarn väljer att ta ut sitt arv direkt kommer din fru alltså ärva hälften av kvarlåtenskapen efter dig.

Räkneexempel

För att förenkla allting med ett räkneexempel. Du och din fru har två miljoner vid din bortgång. För att göra det enkelt säger vi att ni inte äger någon enskild egendom utan att allt är giftorättsgods. Vid bodelning utnyttjar din fru inte sin rätt att få behålla sitt eget giftorättsgods utan allt delas lika istället. Kvarlåtenskapen efter dig är i så fall 1 miljon kronor.

Du har två barn vilket innebär att kvarlåtenskapen efter dig ska delas lika mellan dem (2 kap 1 § ärvdabalken). Din fru kommer sedan att ärva er gemensamma sons arvslott med fri förfogande. 1 miljon kommer alltså delas på två vilket = 500 000 kr. Ditt särkullbarn kommer alltså få 500 000 kr och din fru kommer få 500 000 kr.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1609)
2021-05-15 Fördelning av arv enligt dansk rätt
2021-05-14 Hindra att f.d. partner ärver dig genom gemensamt barn
2021-05-12 Vem ärver då min morbror avlider?
2021-05-10 Hur fördelas arvet efter min fasters död?

Alla besvarade frågor (92309)