Bodelning sambo

2016-12-28 i Bodelning
FRÅGA
Vi är sambos sedan 30 år, han har 3 barn sedan tidigare, jag har inga barn. Jag har skrivit testamente där det framgår att han får bo kvar i orubbat bo om jag går bort först. Men får jag ha kvar alla ägodelar om han går bort först eller har hans barn rätt att ta allt bohag/lösöre ? Till saken hör att jag köpt det mesta och kvitton finns på allt. Måste han skriva testamente för detta ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör samboskap finns regler kring detta i sambolagen, som du hittar här.

Då samboskap upphör genom att en av samborna avlider har endast den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, 18§ 1 st Sambolagen. Om bodelning inte görs innebär det att du behåller det som är ditt sedan tidigare medan arvet efter din sambo blir det som han äger sedan tidigare detta arv får då barnen ta del av, Ärvdabalken 2:1.

Din sambo kan även testamentera sin egendom till dig. Dock har ändå hans barn rätt till sina laglotter, vilket är hälften av arvslotterna, direkt om de kräver det, 7:1 och 7:3 Ärvdabalken. Detta innebär att hans 3 barn trots testamente har rätt att få hälften av arvet.

För att du ska få behålla det som sedan tidigare är ditt krävs alltså inte att din sambo skriver något testamente men däremot om ni vill att en del av din sambos egendom ska tillfalla dig krävs att han skriver ett testamente men det är då viktigt att tänka på att hans tre barn ändå har rätt till hälften av vad de skulle ärvt om testamente inte hade funnits.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86813)