Bodelning onoterade aktier

2017-08-01 i Bodelning
FRÅGA
Min man och jag ska skiljas. Jag kommer ensam fullfölja skilsmässan när 6 månader har förflutit. Han äger ett aktiebolag som han startade under vårt äktenskap. Vi har inget äktenskapsförord på detta företag vilket innebär att jag kommer att ha rätt till hälften av hans aktieinnehav. Min fråga är - hur går detta till rent praktiskt? Är det något vi måste ansöka om eller sker det per automatik? Och isf vilken instans ser till att det blir överskrivet på mig?Tack på förhand.
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

När ett äktenskap upphör ska en bodelning göras, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska makarnas giftorätts ingå, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Vid beräkningen av vardera makes andel i boet ska så mycket från makarnas giftorättsgods avräknas att de täcker deras skulder, 11 kap. 2 § äktenskapsbalken. Dock inte sådana skulder som är hänförliga till enskild egendom om den enskilda egendomen täcker dessa skulder. Vad som sedan återstår efter att avdrag för skuldtäckning har gjorts ska läggas samman och delas mellan makarna. Denna andelsberäkning rör enbart det ekonomiska värdet, den av makarna som äger den större delen av giftorättsgodset kan i princip välja vilken egendom som ska gå över till den andra maken, 11 kap. 7 § äktenskapsbalken eller alternativt välja att istället kompensera den andra maken i pengar, 11 kap. 9 § äktenskapsbalken.

Du har alltså inte per automatik rätt till hälften av aktierna i bolaget utan enbart giftorätt till hälften av värdet av det sammanslagna giftorättsgodset efter det att skuldtäckning gjorts. Skulle din make välja att lämna över en del av aktierna istället för att kompensera dig med annan egendom ska du i så fall begära att bli antecknad i aktiebolagets aktiebok. Det är styrelsen i bolaget som ansvarar för aktieboken under förutsättning att det inte rör sig om ett avstämningsbolag, 5 kap. 7 § aktiebolagslagen (vilket i princip enbart är fallet då det är fråga om publika aktiebolag).

Det är ni själva som upprättar bodelningen och sedan upprättar ett bodelningsavtal, men ni kan självfallet ta till juridisk hjälp. Skulle ni inte komma överens vad gäller bodelningen kan du begära att en bodelningsförrättare ska förordnas av tingsrätten, 17 kap. 1 § äktenskapsbalken.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen med följdfrågor!

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2943)
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning
2022-01-11 Bodelning och äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (98494)