Bodelning och Testamente

2016-02-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Min bror och jag har några tavlor som vi äger gemensamt. Tavlorna hänger hos mig. Min bror är gift men har inga barn. Jag är gift och har barn.Händer det honom något (skilsmässa eller avlider) vill han att jag ska erhålla tavlorna. Även jag vill att tavlorna ska tillfalla mig eller mina barn om något händer mig (skilsmässa ,avlider) I dagsläget finns inga handlingar eller äktenskapsförord alls på just dessa tavlor.Kan vi skriva ett avtal oss emellan som blir giltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upphör ska makarna vid äktenskapsskillnad göra en bodelning enligt Äktenskapsbalken (ÄktB 9:1). Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna vid bodelningen (se ÄktB 10:1). Giftorättsgods är all den egendom ni har nu och även all egendom som ni kommer att införskaffa under ert pågående äktenskap. Till skillnad från giftorättsgods bodelas inte enskild egendom. Du eller din bror kan genom äktenskapsförord, avtala om vad som ska avse er enskilda egendom (se ÄktB 7:3) och på så sätt undvika att tavlorna ingår i giftorättsgodset vid en eventuell skilsmässa. Det finns dock vissa formkrav som måste beaktas i samband med när man ändrar/upprättar nytt äktenskapsförord. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt, måste det vara skriftligt, undertecknas av båda makarna samt registreras hos Skatteverket. Behöver du hjälp med detta, kan du boka tid hos en erfaren jurist på Familjens jurist, som är specialiserad inom familjerätt och som kan ge råd om hur ett äktenskapsförord passar bäst för just er. Du kan boka tid direkt på http://www.lawline.se/boka

Lagen ställer dock andra krav om äktenskapet upplöses genom den ena makens död. Huvudregeln är att, om arvlåtaren är gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, se ärvdabalken (ÄB) 3:1. För att undgå huvudregeln, kan din bror upprätta ett testamente för att tavlan ska tillfalla dig. Ett testamente måste upprättas skriftligen och med två vittnen (se ÄB 10:1). Samma sak gäller även dig. Vill du att tavlorna ska tillfalla dina barn, kan du upprätta ett testamente så att tavlorna inte tillfaller din make/maka. Ett testamente kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://www.lawline.se/vara_tjanster/avtal.

Med vänlig hälsning

Melina Memar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll