Bodelning och Skevdelningsregeln

2017-07-29 i Bodelning
FRÅGA
Vid ett kortvarigt äktenskap, måste man då ta upp alla ingående skulder i bodelningen?Man tar bara upp 20% av tillgångarna i bodelningen efter ett års äktenskap! vadVad gäller med skulder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga !

Vad ingår i en bodelning?

Bodelning är verktyget för att upplösa giftorättsgemenskapen mellan två makar. Vad som ska ingå i en bodelning är beroende på vilken klassificering egendomen har. Det som är giftorättsgods, ska ingå i bodelningen (se 10 kap 1 § Äktenskapsbalken, Äktb) Det som är enskild egendom ska lämnas utanför bodelningen (se 7 kap 2 § Äktb). Vid bodelning beräknas "makarnas andel i boet", det som sker då är att respektive makes skulder avräknas från dennes giftorättsgods så att de skulder som fanns den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes täcks. Det som sedan återstår efter att avdrag för skulderna har gjorts är att giftorättsgodset läggs samman för att sedan delas lika mellan er.

När det gäller skulderna så är det som så att vardera makes totala andel i bodelningen består i det belopp som han eller hon tillgodoräknats för skuldavräkningen plus hans eller hennes hälft av det sammanlagda nettovärdet efter skuldtäckningen (se 11 kap 6 § Äktb) Om en makes skulder skulle överstiga värdet av samma makes egendom, dvs skulderna är större än tillgångarna, bestäms hans eller hennes nettotillgångar till 0 kr. Dvs den skuldsatte maken kan aldrig tillgodoräknas och gå in med ett minusvärde i bodelningen för sammanläggning med den andre makens tillgångar. Detta eftersom att makarna inte svarar för varandras skulder (1 kap 3 § ÄktB)

Viktigt att komma ihåg är att man enbart tar hänsyn till skulder som har uppkommit fram till den kritiska tidpunkten. Den kritiska tidpunkten brukar kallas brytpunkten och är den tidpunkt då talan om äktenskapsskillnad väcktes (se 9 kap 2 § 2 st Äktb). Makarnas egendomsförhållanden kan ju undergå fortlöpande förändringar, men bodelningen måste rimligen låsas till egendomsförhållandena en viss dag. Genom den kritiska tidpunkten bestäms följaktligen bodelningens omfattning. En makes tillgångar och skulder, som tillkommit efter denna dag, skall lämnas utanför delningen.

Vad blir det för skillnad vid kortvariga äktenskap?

Vid kortvariga äktenskap kan man använda sig av skevdelningsregeln vilket av 12 kap 1 § ÄktB. Den innebär att man kan jämka resultatet av bodelning till förmån för den make som har mest, giftorättsgods. De angivna förutsättningarna enligt lagtexten är att det med hänsyn till äktenskapetslängd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap ÄktB. Genom denna skevdelning kan alltså den make som har mest giftorättsgods undgå att det sammanlagda giftorättsgodset likadelas.

Enligt lagmotiven bör gränsen mellan kortvariga och långvariga äktenskap vanligtvis dras vid 5 år. I ditt fall har äktenskapen pågått i 1 år, och då är det precis som att du säger att man endast bör dela 1/5 av den totala egendomen.

Vad gäller skulderna?

Det blir egentligen ingen skillnad från om man inte hade jämkat bodelningen. Eftersom att det är det totala nettovärdet av tillgångarna man jämkar så blir det att man bara får göra det med skulderna också. Man gör alltså avdrag för 1/5 av de totala skulderna från giftorättsgodset.

Jag illustrerar ett exempel på en make:

Tillgångar 1 miljon giftorättsgods Skulder 250.000 kr hänförliga till giftorättsgodset. Avdrag efter skulder: 750.000 går till delning. (1/5) av 750 = 150.000 kr går till delning. (med stöd av 12 kap 1 § Äktb)

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2832)
2021-07-29 Vad händer med fastigheten om ena sambon går bort?
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar

Alla besvarade frågor (94413)