Bodelning och makes testamente

2015-12-16 i Bodelning
FRÅGA
Kan en gift person,, via testamente skrivet 15 år före sin död, testamentera sin halva del i villan till barnen och göra kvarvarande person arvlös.Gäller ägandet av halva villan.Är inte kvarvarande person berättigad till halva av halva huset och barnen till den andra halvan ?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

En make har inte enligt lag någon automatisk rätt till att ärva något, men en annan sak är bodelningen. De flesta bestämmelserna kring bodelning finns i 9-10 kap. Äktenskapsbalken.

När en person i äktenskap avlider skall det förrättas en bodelning mellan den efterlevande maken och dödsboet (vilket i praktiken innebär att bodelningen sker mellan efterlevande make och arvingar, som ju är dödsbodelägare), och detta skall ske innan arv blir aktuellt. Därför spelar testamentet ingen roll vid bodelningen, utan det kommer på ett senare stadium. I bodelningen lägger man ihop all makarnas egendom som inte är "enskild egendom". Enskild egendom kan uppstå genom att makarna har ett äktenskapsförord där de har avtalat att viss egendom skall vara enskild eller genom att en givare eller arvlåtare har uppställt det villkoret. All egendom som inte är enskild kallas giftorättsgods.

Från vardera makens giftorättsgods drar man även den makens skulder, och efter detta lägger man ihop all egendomen och delar lika på värdet. Det är alltså värdet som är det centrala och inte enskilda saker.

Exempel:
A och B skall göra bodelning
A har egendom till värdet 400 000 kr, men även skulder på 300 000 kr. B har egendom till värdet 350 000 kr.
A får dra av 300 000 kr vid bodelningen för att täcka skulder, och bidrar därmed med 100 000 kr till det som skall delas. B har inga skulder, och därför blir "potten" 450 000 kr.
B måste alltså lämna över egendom för 125 000 kr (B äger ju redan 100 000 kr av det som finns i "potten") till A.

Man måste komma överens om bodelningen, och därför är det heller inte givet att man får överta just en andel av huset eller något annat. Man skulle dock kunna säga att det åtminstone är på det viset att den efterlevande maken har rätt till en andel av värdet i huset, förutsatt att bodelningen ger ett sådant resultat, även om det inte är just en del i huset maken får.

Hoppas att svaret klarar upp situationen något!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2670)
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör
2020-11-12 Vad innebär enskild egendom?
2020-11-10 Hur ska man ställa upp en bodelning?

Alla besvarade frågor (86391)