Bodelning och den kritiska tidpunkten

2015-07-30 i Bodelning
FRÅGA
När man gifter sig och ena parten har en fastighet, när bodelning ska göras får personen, som får halva huset i skilsmässan , dra fördel av kvitton o avdrag från innan äktenskapet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag är inte helt säker på hur du menar att personen skulle dra fördel av kvitton och avdrag från innan äktenskapet. Jag ska dock kortfattat redogöra för hur en bodelning går till och förhoppningsvis ge dig svar på din fråga. Att bodelning ska ske vid skilsmässa följer av 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska enligt 10 kap. 1 § ÄktB makarnas giftorättsgods ingå, med giftorättsgods avses enligt 7 kap. 1§ ÄktB makes egendom i den mån den inte är enskild egendom. Bodelning ska enligt 9 kap. 2 § ÄktB göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, detta kallas för den kritiska tidpunkten. När talan om äktenskapsskillnad väckts ska, i den mån det behövs, varje makes tillgångar och skulder upptecknas som de var när talan väcktes, detta enligt 9 kap. 7 § ÄktB. Vid bodelningen räknar man ihop summan av varje makes giftorättsgods och gör avdrag för dennes skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Här beaktas endast de tillgångar och skulder som fanns vid den kritiska tidpunkten, huruvida dessa införskaffats och uppkommit under äktenskapet eller innan saknar betydelse. Vad som återstår av makarnas giftorättsgods sedan avdrag gjorts för skulderna ska enligt 11 kap. 3 § ÄktB läggas samman och likadelas mellan makarna.

Förhoppningsvis var detta svar på din fråga. Om inte får du gärna återkomma med ett förtydligande så ska jag försöka att besvara den bättre.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2648)
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand
2020-10-24 Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?
2020-10-23 Bodelning då makarna inte kommer överens

Alla besvarade frågor (85343)