Bodelning och arvvskifte med anledning av förälders bortgång. Särkullbarn.

2017-07-04 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Min mamma har nyligen gått bort. Min mor har 1 särkullsbarn. Min pappa har 100 procent ägande på huset.Blir det 50 procent gift o rätt för mammas del? Har särkullbarn rätt att få ut både kapital del + giftorättsdel på en gång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När någon som är gift går bort aktualiseras två frågor som måste besvaras för att veta hur ett eventuellt arv ska se ut. Först måste en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne (dödsboet). När detta är gjort vet man hur mycket kvarlåtenskap den avlidne har att fördela mellan sina arvingar eller testamentstagare. Då måste man ta reda på hur arvet ska skiftas. Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arvsskifte finns i ärvdabalken (ÄB).

Bodelning

Ett äktenskap upphör bl.a. genom att en make går bort (1 kap 5 § ÄktB). En bodelning ska då göras (9 kap 1 § ÄktB). Bodelningen ska ske innan arvsskiftet (23 kap 1 § ÄB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). En makes egendom - d.v.s. det hen äger - är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). En makes egendom kan t.ex. vara enskild p.g.a. ett äktenskapsförord (se 7 kap 2 § ÄktB). Då du ej beskriver att det finns något som kan medföra att huset är enskild egendom utgår jag från att huset är din pappas giftorättsgods, eftersom han äger 100 %. Huvudregeln blir då att huset (med avdrag för de skulder din far har på det) ska delas lika mellan makarna (11 kap 2 och 3 §§ ÄktB). Detsamma gäller såklart din mors egendom, d.v.s. din far har i princip rätt till hälften av denna. Din far har rätt att behålla huset men behöver då utge pengar för att kompensera dödsboets del (11 kap 7 och 9 §§). Sammantaget innebär dock reglerna om bodelning att halva husets värde (med avdrag för skulderna på huset) kommer att hamna på din mors "lott" och därmed utgöra en del av hennes kvarlåtenskap.

Arvsskifte

Du beskriver ej att det finns testamente varför jag utgår från att så ej är fallet. Då ska arvet skiftas enligt den legala arvsordningen i ärvdabalken. Som huvudregel gäller då att - om den avlidne var gift - den efterlevande maken ska ärva allt. Detta gäller dock inte om arvlåtaren efterlämnar någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge (särkullbarn) (3 kap 1 § ÄB). Finns det särkullbarn har detta särkullbarn att få ut sin del i arvet direkt. Vad särkullbarnets del i arvet består av beror på hur många barn din mamma hade. Är det du och ditt halvsyskon (d.v.s. särkullbarnet) kommer särkullbarnet nu få 50 % av din mors kvarlåtenskap. Din far ärver resterande 50 %. Detta arv får du ut när din far gått bort.

Sammanfattning

Jag har således redogjort för hur bodelning i princip kommer gå till. Något förenklat innebär de reglerna att din mor (dödsboet) kommer få 50 % av huset (eller dess värde) som din far äger. När bodelning är gjord vet vi värdet på din mors kvarlåtenskap. Sedan måste vi veta hur många barn som finns för att veta deras arvslott. Särkullbarn har rätt att få ut hela sitt arv direkt medan bröstarvingar till både din mor och din far måste vänta. Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1638)
2021-07-28 Min son har avlidit, vem ärver honom?
2021-07-28 Den legala arvsrätten.
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?

Alla besvarade frågor (94351)