Bodelning och arvsskifte

2017-05-20 i Bodelning
FRÅGA
hej, Vi har särkullebarn. När en av dör läggs då då våra sparade pengar tillsammans och ingår i arvsskifte vi har inga gemensamma kto. har ett testamente skrivet där det står att barnen ska få ut sin laglott. gör arvsskifte först och bodelning efter det att skifte är gjort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vid det fall en av er går bort kommer först en bodelning göras där allt ert giftorättsgods kommer räknas ihop, Äktenskapsbalken 9 kap. 1§. och därefter delas lika på er. Finns enskild egendom, som har blivit enskild genom äktenskapsförord eller särskild förrättad gåva eller arv ska denna egendom inte ingå.

Därefter kommer bodelning göras, och egendomen kommer delas lika mellan makarna.

Därefter kommer ett arvskifte ske där det aktuella testamentet kommer förordna om kvarlåtenskapen. Laglotten kommer därefter att utgå. Som huvudregel går särskullbarnens arvsrätt före efterlevande makes arvsrätt. Att testamentet endast ger barnet rätt till laglott inskränker sedermera inte barnets rätt att få ut hela sin arvslott. För att förordna att barnet endast ska få ut sin laglott krävs att testamentet förordnar att efterlevande make ska tillfogas hela kvarlåtenskapen med undantag av laglotten Därefter kommer barnet kunna begära jämkning av testamentet, och få ut sin laglott. Laglottsreglerna finns i Äktenskapsbalken 9 kap.

Sammanfattningsvis: Först sker bodelning, därefter sker arvsskifte.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2841)
2021-08-04 Rätten till att överta bostad vid bodelning enligt sambolagen
2021-08-03 Hur värderas fastighet vid bodelning?
2021-08-03 Hur räknar man ut bodelningslikviden?
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom

Alla besvarade frågor (94634)