bodelning och arvsrätt vid ensambarn

Mamma dog nyligen. Hon är omgift med min styvpappa. Jag har även en dotter på 10år. Min mormor och min moster och morbror är vid liv. Min styvpappa är förmögen och har tavlor för säkert 200 000 som han ärvt och 400 000 till medan mamma inte hade så mycket. Ca 100 000. De har inga skulder så det är orelevant. Det jag undrar är vem som kommer få ärva henne och om min styvpappa kan påverka storleken på arvet eller hur ser det ut?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning

Först måste man räkna ut vad som är mammans kvarlåtenskap. Detta görs genom en bodelning när en gift person dör (23 kap. 1§ 2st ärvdabalken (ÄB)). Det som ska ingå i bodelningen är giftorättsgodset (10 kap. 1§ äktenskapsbalken, ÄktB). För att undanta något från bodelningen krävs främst äktenskapsförord som gör egendom till enskild egendom (7 kap. 1§ ÄktB). I din fråga framgår det inte om egendomen är enskild eller giftorättsgods, men då presumeras det att tillgångarna är giftorättsgods. Arv från släktingar kan räknas som enskild egendom, men det krävs att det finns en föreskrift om att egendomen, tavlorna i detta fall, ska vara styvpappans enskilda egendom. Och då det inte framgår här så tolkar jag det som att ett sådant villkor inte finns, och då ska tavlorna anses vara giftorättsgods. Hade det funnits ett villkor om att tavlorna skulle ärvas som enskild egendom skulle detta värde undantas bodelningen.

Båda sidornas tillgångar slås då ihop och delas lika mellan sidorna. Detta görs med utgångspunkt i värdet på egendomen så nära bodelningen som möjligt, och med egendomsförhållandet vid mammans död (9 kap. 2§ ÄktB). Detta innebär att man lägger ihop 200 000 kr + 400 000 kr + 100 000 kr. Det sammanlagda värdet är 700 000 kr, som delas mellan de två sidorna, vilket innebär att mammans kvarlåtenskap är 350 000 kr.

Fördela kvarlåtenskapen

Utgångspunkten vid fördelningen av kvarlåtenskapen är den så kallade legala arvsordningen (2 kap. ÄB). I första arvsklassen finns bröstarvingar, barn, barnbarn och så vidare (2 kap. 1§ ÄB). Om någon i denna arvsklass lever så slutar arvsrätten där, alltså om det finns barn till den avlidna så ärver ingen annan, varken föräldrar eller syskon till den avlidne. Det innebär att du ärver all din mammas kvarlåtenskap ensamt om du är ensamt barn. Det finns dock ett undantag från detta när den avlidne efterlämnar en make (3 kap. 1§ ÄB). Då ärver den efterlevande maken före gemensamma barn. Dock har särkullsbarn rätt att få ut sin andel direkt (3 kap. 1§ 2st ÄB). Men då du inte är ett gemensamt barn, så har du rätt till din del direkt. Styvpappan har dock en rätt att före dig få ut vad som motsvarar 4 gånger prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr. Styvpappan har alltså rätt, före dig, att få ut 189 200 kr ur boet, och detta inkluderar vad han fått i bodelningen. Då han har fått 350 000 kr i bodelningen, så behöver inte du avstå sitt arv för honom, utan du kan få ut det direkt. Hade du varit tvungen att avstå din andel hade du fått efterarvsrätt till din andel efter att styvpappan dött.

Sammanfattningsvis

Mamman lämnar efter sig kvarlåtenskap om 350 000 kr efter bodelningen. Denna kvarlåtenskap ärvs enligt den legala arvsordningen om det inte finns testamente. Finns det en arvtagare i den förta klassen så ärver den allt. Detta innebär att du ärver allt efter din mamma, vilket är 350 000 kr. Styvpappan har en företrädesrätt till ett värde av 4 gånger prisbasbeloppet för att efterlevande make ska kunna bo kvar och inte hamna i alltför dålig ekonomisk situation. Men då styvpappan fått ut 350 000 kr i bodelningen så är detta behov täckt och du har rätt att få ut dina 350 000 kr direkt. Observera dock att om du hade varit ett gemensamt barn hade styvpappan ärvt pengarna före dig, och du hade först fått ut arvet från din mamma efter att styvpappan hade dött.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”