Bodelning och arvsrätt efter sambos död

Hej, jag bor i en brf med min sambo och vår gemensamma dotter som är 20 år. Vi har skrivit ett samboavtal där det framgår att lägenheten är min egen. Vad händer om jag skulle avlida ? Min sambo ärver väl inte lägenheten då ?? Har två vuxna barn med en annan man, alltså 3 barn totalt. Det är väl de som ärver lägenheten och övriga tillgångar. Har min dotter rätt att bo kvar i lgh eller måste jag skriva testamente.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Eftersom du och din partner är sambor regleras en eventuell framtida bodelning av sambolagen (2003:376), se här. Som utgångspunkt kan jag nämna att endast gemensam bostad och bohag som du och din sambo förvärvat för gemensam användning är samboegendom och kommer ingå i en eventuell framtida bodelning om du avlider (se sambolagen 3 § här). Vad jag förstår har ni skrivit ett samboavtal. För att lägenheten inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning vid din bortgång krävs att det i avtalet framkommer att lägenheten inte ska ingå i en bodelning (se sambolagen 9 § här). Ett sådant samboavtal ska vara skriftligt och underskrivet av både dig och din sambo för att vara giltigt. Om samboavtalet mellan er är giltigt och utformats som jag nämnt ovan kommer lägenheten inte att ses som samboegendom och kommer således inte heller att ingå i en bodelning om du avlider.

I Sverige finns inga regler om arvsrätt mellan sambor så sambor ärver alltså inte varandra (om inte ett testamente upprättats). Det är alltså precis som du skriver bara dina barn som har arvsrätt efter dig enligt regler som finns i ärvdabalken (1958:637). Det är endast den eventuella samboegendomen som kommer att delas mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons dödsbo vid en eventuell bodelning om en sådan begärs senast vid bouppteckningen förrättas (se sambolagen 8 § här). Om lägenheten inte räknas som samboegendom på grund av ert samboavtal (eller att den inte införskaffats för gemensam användning) har din sambo inte rätt till någon del av lägenheten. Det finns emellertid vissa skyddsregler för den efterlevande sambon i sambolagen, bland annat den så kallade "lilla basbeloppsregeln" som innebär att efterlevande sambo vid fördelning av samboegendomen har rätt att få ut ett belopp motsvarande två gånger basbeloppet om tillgångarna räcker till för detta (se sambolagen 18 § här). Det finns också regler om den efterlevande sambons rätt att ta över bostad och bohag i vissa särskida fall (se sambolagen 16 § här).

Sammanfattningsvis kommer alltså dina barn ärva hela lägenheten efter dig (om den som nämnts inte är samboegendom som ska ingå i en bodelning). Om du vill vara säker på att din dotter som bor i lägenheten nu kommer att kunna bo kvar i den om du avlider kan ett testamente vara bra så att det inte uppstår konflikter mellan din dotter och dina andra två barn om lägenheten (t.ex. att din dotter måste "köpa ut" dina två andra barn ur lägenheten). Det är då viktigt att tänka på att det aldrig går att testamentera bort barns så kallade laglotter (vilket är halva arvslotten). Om du behöver ytterligare rådgivning för att vara säker på vad som kommer att ske med lägenheten och övriga tillgångar om du avlider rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist som är specialiserad på familjerätt, förslagsvis genom att klicka på knappen "boka rådgivning" här uppe till höger.

Hoppas detta svar var till någon hjälp.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning