Bodelning och arvsrätt efter avliden make

2015-11-16 i Bodelning
FRÅGA
HejJag och min man och jag har varit tillsammans i 30 år. 10 år som sambo och 20 år som gifta. 3 vuxna gemensamma barn. Han ägde huset när jag flyttade in. Vi har sedan dess, byggt om och till vid 3 tillfällen och endast en liten del är kvar av ursprungshuset, ca 25%. Han står som ensam ägare på lagfarten. Min fråga är om jag har laglig rätt till halva huset vid skilsmässa eller dödsfall? eller tillfaller allt till barnen?// Carina
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar makars egendom och bodelning vid skilsmässa, och ärvdabalken (ÄB) som reglerar arv efter avliden make.

Vid skilsmässa

Huvudregeln i äktenskapsbalken är att all egendom som en make har, är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. Egendom kan enligt 7:2 ÄkB vara enskild på olika grunder, t.ex på grund av ett äktenskapsförord eller på grund av att din make ärvt eller fått huset i gåva med villkor från arvlåtaren eller gåvogivaren att egendomen ska vara enskild. Av det som framgår av din fråga, har jag fått uppfattningen att huset inte är din mans enskilda egendom, utan att det är giftorättsgods.

När ett äktenskap upplöses (dvs vid skilsmässa), ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9:1 ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. Dvs att om ni inte innan skilsmässan har skrivit ett äktenskapsförord, som säger att huset är din mans enskilda egendom, så ingår huset i bodelningen. Det spelar alltså ingen roll att din man står som ensam ägare på huset.

Vid en eventuell skilsmässa, kommer värdet av huset att delas lika mellan dig och din man efter att avdrag har gjorts för att täcka era skulder, 11:2 och 11:3 ÄktB.

Vid dödsfall

Huvudregeln är att kvarlåtenskapen efter en avliden make, tillfaller den efterlevande maken, 3:1 ÄB. Makars rätt att ärva varandra går alltså före deras gemensamma barns rätt till arv. Detta innebär att du, efter att din man avlidit, ärver huset, om det inte är så att din arvsrätt är inskränkt genom ett äktenskapsförord.

Vid arv genom bestämmelsen i 3:1 ÄB, ärver du endast huset med fri förfoganderätt, men din man kan skriva ett testamente till din fördel som innebär att du får ärva huset med full äganderätt. Skillnaden mellan dessa två är att du vid fri förfoganderätt inte har rätt att testamentera bort den delen av huset som du har ärvt av din man. Gemensamma barn ärver först när båda makarna har avlidit.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Amani Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86869)