Bodelning, ny sambo och samäganderätt

2017-05-22 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min f.d man har skilt oss och skilsmässan gick igenom i mars i år. Bodelning är inte gjord pga olika anledningar och han och våra 2 gemensamma barn bor kvar i det hus vi köpte tillsammans 2003. Jag står fortfarande på lånen och som ägare. Mannens nya flickvän flyttade in i julas tillsammans med sin dotter. Min fråga är vad som händer med huset OM det ofattbara skulle hända - att han avlider (jag fick just höra om en bekant som fick en stroke och det satte igång tankar om mitt eget liv). Jag antar att barnen ärver hans del av huset och jag står kvar som ägare av min del, men jag vill vara säker. Den nya flickvännen har väl ingen rätt att kräva att bo kvar i huset eller få någon del av ägandet? Dvs jag skulle ha rätt att be henne flytta och jag själv kan flytta in i huset med barnen? Har de sen rätt att kräva att få ut sin del i pengar när de fyller 18?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Jag kommer utgå ifrån att du och din före detta man inte har något äktenskapsförord som säger att huset är någons enskilda egendom.

Först och främst bör sägas att bodelning enligt lag ska göras när ett äktenskap upplöses (se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det finns visserligen inte någon juridisk sanktion mot makarna om bodelning inte sker, men det är i vart fall bättre för er egen skull att bodelning sker. Detta för att det kan uppstå problem angående anspråk på egendom (inte minst huset) om det går flera år och båda parterna får nya förhållanden. Jag rekommenderar således inledningsvis att ni förrättar bodelning så snart som möjligt så ni räddar er själva från eventuella problem i framtiden!

Vidare kan sägas att din före dettas sambo inte har något anspråk på huset. Detta för att huset inte är så kallad samboegendom, innebärande att huset inte ingår i en bodelning dem emellan om han skulle avlida. Sambor har heller inte arvsrätt efter varandra (till skillnad från äkta makar).

Om din före detta skulle dö blir det mycket riktigt hans barn som ärver all hans förmögenhet (hade ni fortfarande varit gifta hade istället du ärvt allting). Eftersom han inte äger hela huset själv, kvarstår du som ägare av din andel i vanlig ordning. Eftersom din före dettas sambo inte äger huset och inte heller kommer göra det om din före detta avlider har hon ingen rätt att bo kvar där.

Skulle denna situation inträffa blir du samägare till huset tillsammans med dina barn (du är i nuläget samägare till huset med din före detta). Detta innebär att lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt är tillämplig på äganderättsförhållandet. Huvudregeln enligt denna lag är att samtliga delägares samtycke krävs för att vidta åtgärd i egendomen (se 2 §). Kommer ägarna inte överens kan en god man förordnas som sörjer för egendomen. Varje ägare kan också hos domstol begära försäljning av egendomen vid offentlig auktion. Detta innebär alltså att det kan bli så att dina barn i slutändan kan kräva att få ut sin del i pengar.

Observera att det sista resonemanget om dina barn enbart aktualiseras om din före detta verkligen avlider. I nuläget är du däremot samägare till huset med din före detta och samma regler om offentlig auktion osv gäller mellan er två.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2835)
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?
2021-07-31 Sambolagen - apartment and household goods
2021-07-31 Vad händer med all egendom vid en skilsmässa?
2021-07-29 Vad händer med fastigheten om ena sambon går bort?

Alla besvarade frågor (94470)