Bodelning mellan sambos

2016-06-12 i Bodelning
FRÅGA
Hej Lawline,Jag och min nu forna sambo köpte en lägenhet i augusti 2015. Eftersom jag studerar så fick han stå på lånen men jag har sedan första månaden betalat halva avgiften samt halva låne-kostnaden som finns dokumenterad med kontoutdrag. Jag har betalat 60 000 i kontantinsats medan han stått för de resterade 200 000 (något som vi skulle lösa vid en ev försäljning). Under dessa månaderna har min pappa hjälpt oss i lägenheten med diverse renoveringar och sedan fakturerat min dåvarande sambo för materialet medan han indirekt "fakturerat" mig för arbetskostnaden, dvs. han har inte tagit ut någon kostnad för denne då jag är hans dotter.Nu när vi valt att gå ifrån varandra och sälja lägenheten har min dåvarande sambo krävt att få tillbaka materialkostnaderna vid en försäljning trots att vi gång på gång försökt få honom att inse vad den totala kostnaden egentligen varit, och att min pappa har bjudit mig på detta för att jag är hans dotter. Detta har eskalerat så pass långt att när jag godkänner att han ska få tillbaka sina materialkostnader så kommer nya krav och jag är orolig att jag inte kommer få något alls av försäljningen då jag inte är folkbokförd på adressen och inte har betalt in lika mycket i kontantinsats. Vi har inte skrivit något samboavtal (dumt nog) men undrar hur sambolagen fungerar i en så här situation.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Sambolagen reglerar vem som har rätt till vad i en separation. Enligt 8 § i sambolagen ska en bodelning göras vid en separation. I det gemensamma bohaget ingår den gemensamma bostaden, alltså lägenhetne som ni bott tillsammans i, och egendom som förvärvats för gemensam användning, det framgår av 3 §. I 4 § kan utläsas vad som inte ingår i samboegendomen.

Bodelning ska begäras av någon av samborna senast ett år efter att förhållandet upphört, 8 §. Det första som görs är att andelarna i samboegendomen beräknas, skulderna ska avräknas. Det som återstår ska summeras och delas lika mellan samborna. Det framgår av 12, 13 och 14 §§.

I 15, 16 och 17 §§ stadgas vad som gäller om den ena sambon borde få lite mer på sin lott på grund av ekonomiska skäl och hur avräkning kan ske för den som får rätt till bostaden.

Om samborna inte kan enas i bodelningen ska en ansökan göras till tingsrätten som utser en bodelningsförättare. Det framgår av 17 kap. 1 § äktenskapsbalken som även ska gälla för sambor enligt 26 § sambolagen. Om någon av er blir missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan denne klandra det inom fyra veckor, se 17 kap. 8 § 2 st. äktenskapsbalken. Om talan inte väcks inom den tiden, är talan förlorad för den sambon.

Jag rekommenderar dig att höra av dig till tingsrätten för att få hjälp av en bodelningsförättare. Vad angår era renoveringskostnader skulle det såklart underlätta om ni hade någon form av avtal för arbetet. Men eftersom din pappa inte tog betalt av dig för arbetet kan det vara rimligt att ni delar på materialkostnaderna.

Hoppas att svaret var till hjälp och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88226)