Bodelning mellan sambor - bostad och bohag

FRÅGA
Hej, jag och min sambo köpte ett hus gemensamt för ca 1,5år sen.Om jag ska lämna honom, vad har jag rätt till då?Han kommer behålla huset då det är ett släkt hus på hans sida...Är det så att jag faktiskt har rätt till att han köper ut mig för halva husets värde om han ska behålla huset? Eller har jag bara rätt till det som jag hittills har betalat på lånet?Finns inga papper skriva om nått annat än att vi har köpt huset tillsammans, och vi står 50/50 på huslånet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om sambors rättigheter regleras i sambolagen (SamboL).

Vad omfattas av en bodelning mellan sambor?

När ett samboförhållande upphör ska, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8 § SamboL).

I en bodelning mellan sambos är det samboegendom som ska delas. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Egendom som förvärvats före samlevnaden antas normalt inte ha införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Undantag finns i 4 § och 7 § SamboL.

Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela. Du och din sambo har möjlighet att själva komma överens om hur ni vill fördela egendomen mellan er eller att var och en behåller den egendomen ni äger. Är ni inte överrens är det möjligt att fördela samboegendomen genom en bodelning först efter att samboförhållandet upphört (2 § och 8 § SamboL).

Bostad och Bohag

Bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika vid en bodelning (3 § SamboL). Med sambos gemensamma bostad menas till exempel bostadsrätt eller ett hus (dvs. fast egendom + byggnad inom egendomen) som innehas huvudsakligen för att utgöra det gemensamma hemmet (5 § SamboL). Jag tolkar din fråga som att du och din sambo var i ett förhållande när ni förvärvade huset. Det avgörande för om huset ska ingå i en eventuell bodelning eller inte, är alltså om syftet med förvärvet har varit att du och din sambo skulle bo i huset tillsammans. Utifrån de givna omständigheterna i din fråga verkar det som att ni köpte huset för att bo där tillsammans. Enligt min bedömning är det möjligt att bostaden utgör samboegendom. Detta innebär att du har rätt till hälften av värdet av bostaden vid en bodelning.

Även ert gemensamma bohag, såsom till exempel möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre ska ingå i en eventuell bodelning om egendomen är avsedd för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Det gäller dock inte bohag som används uteslutande av ena sambon (7 § SamboL). Annan egendom, såsom bankmedel, bilar och sommarställen är inte samboegendom och lämnas därför helt utanför bodelningen.

Rätt att överta bostad och bohag

Din sambo kan ha rätt att överta gemensam bostad och bohag om det efter en behovsprövning visar sig att han bäst behöver egendomen. Ett sådant övertagande måste även anses skäligt (16 § SamboL). Den sambon som övertar bostaden måste ersätta den andra sambon för värdet (17 § SamboL).

Sammanfattning

Det är inte obligatoriskt att bodela för sambos. För sambos är det möjligt att själva komma överens hur de vill fördela egendomen. Du och din sambo kan alltså själva komma överens att han t ex ska köpa ut dig för halva husets värde. Samboegendom omfattar bara bostad och bohag som är införskaffad för gemensam användning. Rättsföljden av att egendom är samboegendom blir att värdet av egendomen kan bli föremål för likadelning. Under förutsättning att du eller din sambo begär bodelning efter det att samboförhållandet har upphört kan det innebära att du har rätt till hälften av värdet av samboegendomen. Alltså har du rätt till hälften av värdet av huset vid en bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92054)