bodelning mellan sambor

2021-03-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej äger en fastighet till 50%. Den 1/4-21 har det gått ett år sedan jag flyttade och jag betalar fortfarande på lån och räntor. Min sambo pratar inte om bodelning av fastighet. Vad kan jag göra? Står på lagfarten 50%.Vänligen,
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frivilligt att bodela:

Det är frivilligt för sambor som separerar att göra en bodelning. Paret kan komma överens om att dela upp egendomen mellan sig på något annat sätt än genom bodelning enligt sambolagen. Då en sambo begär att man ska bodela måste dock den andra sambon medverka till bodelningen.

Ingen bodelning under bestående förhållande:

Makar kan begära en bodelning under be­stående äktenskap/partnerskap. Det innebär att makarna delar upp ägandet till giftorättsgodset mellan sig. ­

Bodelning under bestående samboförhållande är inte möjligt för ­sambor. De kan endast bodela när förhållandet upplöses. I ditt fall framkommer det inte om ni har separerats eller inte därför blir det svårt för mig att bedöma i ditt fall.

Så här går det till att genomföra en bodelning:

Bodelningen är sambornas verktyg för att lösa upp samboförhållandet. Bodelningen genomförs i flera steg. Samborna ska:

- utreda vilka tillgångar och skulder de hade när samboförhållandet upphörde

-göra en andelsberäkning, som är en värdering av samboegendomen och skulderna för att man ska veta hur mycket var och en ska bidra med i bodelningen

-genomföra en lottläggning, där det bestäms vilka konkreta saker var och en ska ha

-skriva ett bodelningsavtal där de fastställer bodelningen och lottläggningen.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänligen,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2776)
2021-04-15 Bodelning mellan sambor
2021-04-13 Kan jag ångra en bodelning om jag inte var i mina sinnes fulla bruk vid bodelningstillfället
2021-04-11 Ska en husvagn och dess lån delas lika vid en bodelning mellan sambor?
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (91209)