bodelning mellan makar

2019-05-25 i Bodelning
FRÅGA
BODELNING. Hej, vi köpte huset som gifta, men i kontraktet med mäklaren står att min del är bara 20% av huset. Vi är gifta i snart 7 år, har 2 barn. Om vi kommer att skiljas (hoppas inte det:)) kommer jag få 50% av huset eller 20%?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).

När ett äktenskap upphör ska det förrättas en bodelning där ert giftorättsgods fördelas mellan er, enligt 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Vid en bodelning delas ert giftorättsgods lika mellan er. Med giftorättsgods menas all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Eftersom ni köpt huset tillsammans förutsätter jag att det är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen.

Av 1 kap. 3 § ÄktB framgår att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. AV detta följer att på en makes giftorättsgods ska avräknas de skulder som maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes, 11 kap. 2 § ÄktB. Det är alltså värdet av båda ert giftorättsgods efter avräkning av skulderna som ska delas lika mellan er. Detta innebär att du äger 20 % av huset och värdet av din andel minskat med dina skulder ska tas upp och värdet av hans andel på 80% minskat med hans skulder ska tas upp till bodelning. Du kommer alltså få ut 50% av värdet på huset efter avdrag gjorts för skulder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll