FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/09/2016

Bodelning med anledning av ena makens död

Min svägerska har inga barn men hennes man har två barn. Min svägerska äger lägenheten de bor i, hon ägde den innan de gifte sig. Bilen är också skriven på henne. De har inget äktenskapsförord. Vad händer när/om maken dör?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som till följd av bl.a. äktenskapsförord eller gåva från annan än maken, med villkor om att den ska vara enskild, är enskild (se 7 kap. 1-2 §§ ÄktB). Det innebär att all egendom en make äger, som inte är enskild egendom, är giftorättsgods. Detta gäller även egendom som varje make tar med sig in i äktenskapet.

När bodelning sker, t.ex. i samband med äktenskapsskillnad eller vid den ena eller båda makarnas död, så ska deras giftorättsgods fördelas på lotter (den faktiska egendomen) mellan makarna i enlighet med deras andelar (det ekonomiska värde som varje make har rätt till) (se 9 kap. och 10 kap. 1 och 4 §§ och 11 kap. ÄktB). Utgångspunkten för bodelningen görs i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väckes, eller om äktenskapet upplöses genom den ena makens död, den dag då dödsfallet inträffade (se 9 kap. 1 och 3 §§ ÄktB).

När bodelning görs med anledning av den ena makens död ska kvarlåtenskapen från den avlidne maken tillfalla dennes bröstarvingar. I detta fall så tillfaller kvarlåtenskapen alltså de två särkullbarnen, d.v.s. den andre makens barn (se 2 kap. 1 § ÄB).

Lägenheten och bilen kommer alltså att ingå i bodelningen och eventuellt bli del i den avlidnes kvarlåtenskap under förutsättningen att ingendera är enskild egendom. Särkullbarnen kan dock avstå från sina arvslotter till fördel för den efterlevande maken och då tillfaller den avlidne makens kvarlåtenskap den efterlevande maken. Avstår särkullbarnen från sitt arv har de rätt att ta del i den efterlevande makens bo när denne har dött och då få ut sina arvslotter (se 3 kap. 1 och 9 §§ ÄB). Om särkullbarnen inte avstår från sin arvslott finns dock möjlighet för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods, i detta fall bilen och lägenheten. Denna regel hittar man i 12 kap. 2 § ÄktB och innebär ett skydd mot att efterlevande make ska behöva dela boet med särkullbarnen till den avlidne maken. Ingen 'likadelning' sker då av giftorättsgodset och vardera make behåller sin egen egendom och särkullbarnen ärver då endast ur den avlidne makens giftorättsgods och dennes andra eventuella tillgångar.

Svaret på din fråga blir alltså beroende på om särkullbarnen avstår från sina arvslotter, om lägenheten och bilen är enskild egendom på annat sätt än genom äktenskapsförord (eftersom något sådant inte fanns) eller om den efterlevande maken jämkar bodelningen med stöd av 12 kap. 2 § ÄktB.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Johanna MatsdotterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000