Bodelning innan arvskifte

2017-03-27 i Bodelning
FRÅGA
En väns far har gift om sig och avled december år 2016. Han ägde kolonilott samt bankmedel.Inga testamenten finns.Bodelning som kan förändra det ekonomiska utgår jag från ska ha skett när båda makarna levde.Stämmer det eller kan efterlevande maka som hon nu gör, kräva bodelning före arvsskiftet?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Som jag tolkar din fråga undrar du huruvida en bodelning kan ske efter att ena maken avlidit, innan arvskiftet, eller om det ska ha skett under tiden den avlidne var vid livet. Svaren hittar du i Äktenskapsbalken, här, samt Ärvdabalken, här.

När ett äktenskap upplöses antingen genom dödsfall eller skilsmässa så ska makarnas egendom delas upp. Detta regleras i 9 kap 1§ Äktenskapsbalken. Det som då delas är deras giftorättsgods. Giftorättsgods är den egendom en make äger som inte är enskild egendom, se 7 kap 1§ Äktenskapsbalken. Exempel på enskild egendom är sådan egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild eller sådan egendom som maken mottagit i gåva eller genom testamente med krav att det ska vara enskild egendom, se 7 kap 2§ Äktenskapsbalken.

När bodelning sker på grund av ett dödsfall så träder arvingarna till den avlidne maken in i dennes ställe och bodelningen förrättas mellan arvtagarna och den efterlevande maken. Detta framkommer av 9 kap 5§ Äktenskapsbalk.

Enligt 23 kap 1§ Ärvdabalken ska ett arvskifte förrättas mellan arvingarna. Av samma bestämmelse framkommer att om den döde var gift så skall först en bodelning förrättas enligt bestämmelserna i Äktenskapsbalken.

Det är alltså helt rätt av den efterlevande makan att begära bodelning innan arvskiftet sker.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2838)
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94584)