Bodelning i samboförhållande

FRÅGA
Hej, Jag och min fd sambo levde tillsammans i knappt ett halvår och nu menar han att hälften av all inredning och möbler som jag köpt sedan innan och en soffa som jag fick i inflyttningspresent tillhör honom. Kan det verkligen stämma? Han menar också att jag är skyldig att betala hyran i huset som jag inte bor kvar i för att det ska vara jämnt med de antal hyror han betalde när vi bodde ihop, fram tills vår uppsägningstid i maj. Har han en laglig grund att stå på med detta? Han bor själv kvar i huset. Kan även tillägga att jag var den enda inkomsttagare under de tre sista månaderna så jag har definitivt betalat mer under majoriteten av samboförhållandet...Är tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboförhållanden regleras i Sambolagen (2003:376). Ett samboförhållande uppstår enligt 1 § sambolagen om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Då ett samboförhållande upphör (se 2 § sambolagen för hur samboförhållande kan upphöra) ska en bodelning ske om någon av samborna begär det, 8 § sambolagen. Vid en sådan bodelning ska samboegendomen fördelas mellan samborna och det ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Ett undantag till detta är dock att samborna själva kan avtala om att bodelning inte ska äga rum eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, detta görs genom ett s.k. "samboavtal", se 9 § sambolagen. Ett sådant avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna. Om du och din f.d sambo har ett sådant avtal så bör du först och främst titta på vad som står i det, annars är det sambolagens bestämmelser som gäller.

Utgångspunkten i lagen är att samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Avgörande är om avsikten med egendomsförvärvet är att egendomen skulle användas gemensamt. Enligt 6 § sambolagen utgör sambornas gemensamma bohag möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för get gemensamma hemmet, dock räknas sådan egendom inte in som används uteslutande för den ena sambons bruk. Sådan egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål utgör inte heller samboegendom, 7 § sambolagen. I 4 § sambolagen finns några ytterligare undantag, exempelvis så ingår en gåva man fått av någon annan än den andra sambon med villkoret att gåvan skulle vara mottagarens enskilda inte i samboegendomen.

Vanligast är att samboegendom anskaffas när samboförhållandet redan inletts, men det finns ingenting som hindrar ett egendom som förvärvats innan detta ska ingå i samboegendomen, om det kan utrönas att avsikten varit att egendomen skulle användas gemensamt under den kommande samlevnaden. Om det var så att du införskaffade inredningen och möblerna inför samboförhållandet med syftet att de skulle användas gemensamt så ingår de förmodligen i samboegendomen och bör därför omfattas av en eventuell bodelning. Men om det istället var så att du köpte inredningen och möblerna till dig själv med syfte att använda egendomen för eget bruk (eller i vart fall inte gemensamt med din f.d sambo) och sedan när du och din f.d sambo flyttade ihop tog med dig din egendom till er gemensamma bostad, då utgör egendomen inte samboegendom och ska därför inte ingå i en bodelning.

Gällande soffan du fått i gåva av din f.d sambo utgör den förmodligen samboegendom eftersom din f.d sambos avsikt med förvärvet förmodligen var att ni skulle använda soffan gemensamt i den gemensamma bostaden. Därför bör den soffan ingå i en eventuell bodelning mellan er.

Bostaden som ni bott i utgör också samboegendom om den förvärvades för gemensam användning, se 3 § sambolagen. Men om det var så att din f.d sambo hade förvärvat bostaden tidigare och inte med avsikt att ni skulle använda den gemensamt så ingår den inte i samboegendomen. Om din f.d sambo står som ägare på bostaden och den inte utgör samboegendom så är du fri att flytta därifrån utan att vidare behöva betala hyra (om ni inte har något annat avtal om detta) eftersom bostaden inte ska ingå i bodelningen.

En bodelning innebär i korthet att all samboegendom delas lika mellan samborna, detta följer av 14 § sambolagen. Om du eller din f.d sambo begär att bodelning ska ske så kommer ni att skriftligen behöva upprätta ett bodelningsavtal där ni listar all den egendom som utgör samboegendom och de skulder som är hänförliga till denna samboegendom. Om ni behöver hjälp med detta så råder jag er att kontakta oss på info@lawline.se eller ringa till vår telefonsupport på 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00−16.00.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?