Bodelning i ett äktenskap och jämkning av bodelning

2017-03-19 i Bodelning
FRÅGA
Hej vi har varit gifta 14 månader, har ett gemensam barn. Jag har ytterligare 4 barn 2 av dem under 18 . Jag hade ett radhus innan vi giftet oss. Hon har ingenting att dela. Vi har bott i olika adresser 10 månader. Jag bor med mina egna barn i rådhuset , hon bor i hyreslägenhet som vi båda har avtal. Nu ska vi skilja oss. Hur blir med bodelning?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler som handlar om skilsmässa hittar man i äktenskapsbalken. Alltså är det reglerna i denna lag som jag kommer att gå igenom i mitt svar. Jag börjar med att allmänt gå igenom vad som gäller för egendom i ett äktenskap och sedan går jag igenom vad som gäller för ditt fall.

Vad gäller för egendom i ett äktenskap?
All egendom som finns i ett äktenskap anses vara giftorättsgods (se 7 kapitlet 1 § här). Med detta menas att all egendom ska ingå i en bodelning (se 10 kapitlet 1 § här). Det finns undantag när egendom inte anses vara giftorättsgods. Detta är enskild egendom och personlig egendom. Enskild egendom är egendom där det reglerats i till exempel äktenskapsförord eller testamente att egendomen ska vara enskild till den ena parten (se 7 kapitlet 2 § här). Personlig egendom är till exempel kläder och detta ingår då inte heller i en bodelning enligt lag (se 10 kapitlet 2 § här).

I ditt fall så utgår jag från att både radhuset och lägenheten är giftorättsgods. Jag utgår alltså från att det inte står någonstans att egendomen ska vara enskild. Detta betyder också att egendomen ska ingå i en bodelning. Det spelar ingen roll vem som äger lägenheten/radhuset eller vem som köpt det eftersom regeln är att all egendom som inte är enskild ska ingå i bodelningen. Eftersom egendomen ska ingå i en bodelning betyder det också att ni ska dela lika på den enligt lag (se 11 kapitlet 3 § här).

Spelar det någon roll att ni vart gifta under kort tid?

Eftersom ni vart gifta under så kort tid kan en regel om jämkning bli aktuell. Detta betyder att reglerna om att ni ska dela lika på egendomen inte behöver gälla. Enligt lag kan man nämligen göra en annan uppdelning av egendomen om äktenskapet vart kort samt om de ekonomiska förhållandena är olika (se 12 kapitlet 1 § här). Denna regel ska användas sällan och så kallad jämkning ska bara användas om det till exempel är stor skillnad i makarnas förmögenhet.

Sammanfattningsvis så kommer alltså radhuset och lägenheten att vara med i er bodelning. Det är däremot inte säkert att ni behöver dela lika på all er egendom som ingår i bodelningen eftersom ni inte vart gifta länge. När ni ansöker om bodelning kan bodelningsförrättaren använda jämkningsregeln som jag förklarat ovan. Det gör personen dock bara efter en helhetsbedömning av era förhållanden.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2875)
2021-09-24 Vem får lägenheten vid upphörandet av ett samboförhållande?
2021-09-24 Vem får lägenheten vid en separation?
2021-09-22 När något har trätt istället för den enskilda egendomen
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?

Alla besvarade frågor (95852)