Bodelning i efterhand

2020-03-08 i Bodelning
FRÅGA
Jag köpte ett hus i mitt namn sju månader innan skilsmässan.tyvärr gjordes ingen bodelningn nu 14 år senare säger han att han vill ha sin del,vilket enligt honom är hälften av dagens marknadsvärde! Så är det väl ändå inte??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag använda mig av Äktenskapsbalken(ÄktB), du hittar den här.

Vid en skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan makarna genom bodelning ( 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå ( 10 kap. 1 § ÄktB). Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen ( 7 kap. 1 § ÄktB).

Det finns inga regler angående när en bodelning måste ske. Om du och ditt ex är överens om bodelning kan ni göra det. Om ni inte är överens kan du vända dig till närmaste tingsrätt och begära en bodelningsförrättare ( 17 kap. 1 § ÄktB). Domstolen kommer då göra en individuell bedömning och se till omständigheterna i ert fall. Det finns tidigare fall i praxis som kan ge vägledning:

I NJA 2009 s. 437 bodelning beviljades tio år efter skilsmässan med den anledning att den ena maken inte haft råd att lösa ut den andra maken från deras gemensamma hus vid tidpunkten för skilsmässan.

I RH 2003:41 bodelning beviljades inte sju år efter skilsmässan.

I NJA 1993 s. 570 bodelning beviljades inte efter 24 år av den anledningen att det hade gått för lång tid.

Ditt ex skulle alltså kunna begära att en bodelning ska göras 14 år i efterhand. Detta är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och det är därför svårt att svara exakt om det kommer bli så i ert fall. Om det blir bodelning ska denna göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut då ansökan om skilsmässa kom in till domstolen.( 9 kap 2 § ÄktB) Enligt denna regel ska fastigheten du köpte ingå i bodelningen eftersom du köpte den innan skilsmässa kommit till domstolen. Det är hälften av marknadsvärdet som gällde när ni ansökte om skilsmässa som är den del ditt ex kommer har rätt till. Utgångspunkten är att hälftendelning gäller, men makarna kan fritt dela upp egendomen mellan sig som de önskar under förutsättning att de är överens.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2634)
2020-09-29 Fråga om arv och särkullbarn
2020-09-28 Har jag rätt att få min egendom vid en bodelning?
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (84723)