Bodelning i anledning av makes död

FRÅGA
Min make har ett särkullbarn. Om han avlider före mig kommer mina personliga tillgångar som tex aktier och bankmedel räknas in vid bouppteckningen, allså ingå i särkullsbarnets arvslott?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om din make skulle avlida kommer det först att genomföras en bodelning i vilken ert sammanlagda giftorättsgods (dvs. all er egendom som inte är enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord), med avdrag för era skulder, delas lika mellan er. Det är endast om din make vid dödsfallet har egendom till ett lägre värde än du som du kommer att behöva ge honom egendom (11:3 äktenskapsbalken). Det kan dock påpekas att du då har rätt att istället för egendom betala motsvarande belopp i pengar (11:9 äktenskapsbalken).

Det din make har efter bodelningen utgör hans kvarlåtenskap som fördelas till hans arvingar, dvs. bland annat till särkullbarnet som du nämner. Om du inte behöver ge egendom till din make i bodelningen kommer därför inte någon av din egendom att tillfalla särkullbarnet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1019)
2020-12-04 Finns arvsskifteshandlingar registrerade?
2020-11-30 Ska hyra betalas ur dödsboet?
2020-11-30 Vem sköter dödsbo om ingen av kusinerna vill?
2020-11-30 Arv och arvsavstående

Alla besvarade frågor (86935)