Bodelning gemensam fastighet sambor

2019-02-19 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag och min exsambo ska göra en bodelning på vår gemensamma fastighet och jag vill ta reda på om jag har ekonomisk möjlighet att lösa ut min sambo. Ingen av oss har hemmavarande barn. Fastigheten köptes för 1,9 milj och är idag värderad till ca 3,9 milj. Vi har lån på ca 1,7 milj. Hur mycket skulle jag behöva låna för att ta över fastigheten genom att köpa ut min sambo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du och din exsambo äger 50 % vardera av fastigheten och står på motsvarande del vardera av fastighetslånet. Den lag som jag hänvisar till nedan är Sambolagen (SamboL).

Vid bodelning ska era andelar först beräknas, enligt 12 § SamboL. Andelen är den summa som ni har rätt till att erhålla ur bodelningen. Då du och din sambo äger hälften var av fastigheten har ni tillgångar motsvarande 1 950 000 kr var (3 900 000 / 2). Ni har också ett fastighetslån på 850 000 kr var (1 700 000 / 2). Enligt 13 § SamboL avräknas de skulder ni har, vilket i detta fall blir en total på 1 100 000 kr (1 950 000 - 850 000). Enligt 14 § läggs era andelar samman och fördelas sedan jämnt mellan er. Eftersom att ni endast bodelar på bostaden med tillhörande lån blir summan densamma, d.v.s 1 100 000 kr var. Uträkningen ser ut som sådan: 1 100 000 + 1 100 000 / 2 = 1 100 000.

Du och din exsambo har alltså rätt till 1 100 000 kr var ur bodelningen. Om ni gör fördelningen att du erhåller hela fastigheten med tillhörande lån, ska du ersätta din exsambos andel på 1 100 000 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2524)
2020-05-30 Tillämpning av skevdelningsregeln vid bodelning
2020-05-29 Behöver jag dela min bostad och mitt företag med min make om vi skiljer oss?
2020-05-29 ​Ge bort en gåva vid bodelning utan samtycke.
2020-05-28 Måste man göra en bouppteckning eller bodelning när en make avlidit?

Alla besvarade frågor (80474)