Bodelning för sambor

2019-05-02 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag köpte mitt hus för snart 9år sedan. Jag hade precis träffat min nuvarande sambo men det var jag själv som tittade på huset och som står på alla papper och lån. Och eftet när jag flyttat in i huset så bad jag honom flytta in nu ska vi separera och jag vill bo kvar i huset med våra 2 barn, han säger att han enligt sambolagen har rätt till att få tillbaka de pengarna han har lagt på reparationer och hälften av pengarna av vad huset är värt idag alltså typ de dubbla mot vad jag gav för huset. Stämmer det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som framgår av din fråga regleras bodelning för sambor i Sambolagen.

Allmänt om samboegendom
Samboegendomen är den egendom som ska delas lika mellan samborna efter det att andelarna i samboegendomen och skulderna hos vardera sambo avräknats (14 § Sambolagen).

Vid bodelning för sambor ska gemensam bostad och gemensamt bohag utgöra samboegendom. En förutsättning är dock att dessa var förvärvade för gemensam användning (3 § Sambolagen). Med gemensam bostad, som är aktuellt i ditt fall, förstås fast egendom (ditt hus) som är avsett för att vara gemensamt boende och huvudsakligen används till det (5 § första punkten Sambolagen).

Samboegendom i ditt fall
Härom skulle jag säga att ditt hus utgör gemensam bostad och därmed i normala fall skulle utgöra samboegendom och därmed delas lika mellan dig och din sambo. Däremot hävdar du att huset köptes av dig innan du avsåg att flytta ihop med din sambo. Detta leder till att huset inte förvärvades för gemensam användning. Huset utgör därmed inte samboegendom och ska därför inte delas lika mellan samborna.

Att din sambo lagt pengar på reparationer ändrar inte hans ställning till huset då huset fortfarande inte utgör samboegendom som blir del av bodelningen.

Sammanfattningsvis har din sambo fel i att han har rätt till halva värdet av huset samt ersättning för reparationskostnader, så länge du kan styrka att huset inköptes för egen användning och inte för att bli er gemensamma bostad. Det din sambo har rätt till är hälften av den samboegendom som finns kvar efter avräkning av era respektive skulder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll