Bodelning – Egendom som tillkommit under förfarandet av äktenskapsskillnad

2017-04-30 i Bodelning
FRÅGA
Jag befinner mig i en skilsmässa och har en fråga angående inköp av bohag till mitt nya boende. Jag behöver köpa en säng innan bodelningen skett och jag undrar om det går att exkludera denna säng ur det gemensamma bohaget som ska delas upp vid bodelningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap har upplösts i form av äktenskapsskillnad, ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Denna dag avser den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten, som också brukar kallas för den kritiska tidspunkten. Det har alltså ingen betydelse om du köper en säng efter att en ansökan har inkommit till tingsrätten, eftersom bodelningen bara utgår från vad respektive part hade innan ansökan inkom till tingsrätten.

För att kunna visa på att sängen tillkommit din besittning efter att ansökan inkommit till tingsrätten, så har du en redovisningsskyldighet (9 kap. 3 § ÄktB). Denna redovisningsskyldighet innebär att du ska kunna uppvisa verifikationer på dina uppgifter genom till exempel ett kvitto.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johannes Akyol
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2832)
2021-07-29 Vad händer med fastigheten om ena sambon går bort?
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar

Alla besvarade frågor (94365)