FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/10/2020

Bodelning efter att ena maken avlidit

Det finns tre särkullbarn och hustru till en avliden man. Det finns tre fastigheter där änkan äger 1/2 av två av dem. Den tredje ägs av den avlidne mannen 1/2 och hans förra hustru 1/2. Det finns egentligen inga övriga tillgångar förutom en bil som änkan står som ägare till. Skall den efterlevande makan begära jämkning vid bodelning enl. ÄktB 12:2. För att tillvarata den efterlevande makans intressen så långt det går då hon vårdat sin alzheimersjuke make i åtta år och barnen inte haft någon kontakt med dem känns det angeläget att hon får behålla så mycket som möjligt. Hur ser alternativen ut? Det finns inget testamente.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande äktenskap regleras i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Jag tolkar din fråga som att det finns tre fastigheter varav den efterlevande maken ägde hälften av två av dessa fastigheter. När ett äktenskap avslutas så innebär det att en bodelning ska ske (ÄktB 9 kap. 1 §). I detta fall tolkar jag det som att det inte finns ett testamente eller äktenskapsförord, vilket innebär att inget är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Det innebär att all egendom ska omfattas av bodelningen. Detta kommer att resultera i att den efterlevande hustrun har rätt till hälften av egendomen, medan den andra hälften kommer att ärvas av särkullbarnen. Den efterlevande hustrun ska alltså ha rätt till hälften av två fastigheter samt en fjärdedel av fastigheten som ägs av den avlidna mannen och förra hustrun. Utöver det så kommer även hälften av bilen att tillhöra. Ett förslag på hur man sedan fördelar upp det är att båda får behålla en fastighet och att resterande egendom fördelas jämnt eller genom att någon av parterna köper ut den andra parten.

Den efterlevande hustrun har dock inte rätt till mer än detta, eftersom det skulle således kräva att det finns ett testamente i fördel för henne. Resten ska således ärvas av den avlidne mannens arvingar.

Sammanfattning:
När ett äktenskap upphör så ska egendomen fördelas mellan makarna. Den efterlevande maken har rätt till hälften av den totala egendom som inte är makarnas enskilda egendom. Den avlidne makens egendom ska fördelas till bröstarvingarna, då de inte hade gemensamma barn.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000