FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/10/2018

Bodelning då make övertar hus

<p>&lt;p&gt;Hej. Min fru vill skiljas, inget äktenskapsförord. Min fråga, frun vill bo kvar i huset men vad händer men mina skulder? Värdet på huset är 2.6milj och huslånet 1.2milj. Sen har jag egna på 400tusen och hon på 300tusen. Har jag inte rätt till 700000kr? Då vinsten är 1.4miljoner/2.? Blir jag skuldfri? Skulle vi sålt hade jag fått 700000kr! Men hon vill bo kvar.&lt;/p&gt;</p>

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning vid äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), eftersom ert äktenskap upplöses när ni skiljer er ska egendomen, det s.k. giftorättsgodset fördelas mellan er genom bodelning enligt (9 kap. 1 § ÄktB). Genom bodelning fördelas giftorättsgodset förutom makarnas enskilda egendom, vad som utgör enskild egendom enligt t.ex. egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord, gåva, arv, testamente eller genom förmånstagande vid någon försäkring eller vad som trätt i dess ställe enligt 7 kap 2 § ÄktB. All egendom som inte är enskild egendom ska alltså tas med i beräkningen. Det bortses dock från lösöre som bara den ena maken använder, t.ex. kläder.

Jag kommer nedan förklara hur en bodelning går till. Om ni har andra tillgångar än bara huset som är giftorättsgods ska dessa också beaktas vid bodelningen. Har ni studielån ska även dessa tas med och andra lån. Eftersom jag inte vet vad ni har för övriga tillgångar kommer jag förklara utifrån husets värde. Bodelningen går till så att era andelar i boet beräknas. När detta sker ska ni beräkna era respektive tillgångar och från tillgångarna räkna bort de skulder ni har enligt principen om gäldstäckning. Om någon av er har skulder med panträtt i eventuell enskild egendom så får dessa skulder endast räknas av andelen i giftorättsgodset om den personen inte kan få täckning ur den enskilda egendomen (11 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Jag rekommenderar er att ta kontakt med en jurist för att få hjälp att genomföra en bodelning med beaktande av alla era tillgångar. Vid bodelning ska ni båda skriva på ett bodelningsavtal. Om ni inte kan komma överens om bodelning kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten. Observera att en bodelningsförrättare troligen blir dyrare att anlita än att själv anlita en jurist.

Bodelning

Om huset är värt 2,6 miljoner kronor och ni äger hälften av var av det, och ni inte har några andra tillgångar (t.ex. bilar, båtars fritidshus m.m.), så är ert respektive giftorättsgods 1,3 miljoner kronor innan avdrag för skulder. Sedan ska ni dra av för er andel av huslån från vardera makes andel. Ni ska även räkna av skulder som står i ena makens namn från den makens andel. När andelarna av ert giftorättsgods är beräknat så ska era respektive andelar läggas ihop för att sedan delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). I denna beräkning när endast husets värde har beaktats vid beräkningen av giftorättsgodset så kommer ni efter delningen, och efter att lånet på bostaden lagts tillbaka och era personliga lån dragits av, ha 350.000kr var i tillgångar.

Med ledning av dessa andelar så ska ni fördela egendomen mellan er (11 kap. 7 § ÄktB). Eftersom din maka vill få huset så ska hon istället betala dig i pengar (11 kap. 10 § ÄktB). Utgångspunkten är således att hon ska betala dig halva värdet av bostaden, om vi bortser från att ni har andra tillgångar som ska fördelas mellan er genom bodelningen. Det som är viktigt att tänka på är dock den latenta skatt som ligger på huset. Skatt betalas endast när huset avyttras och din maka kommer därför betala skatt när hon säljer det i framtiden. Denna skatteskuld måste avräknas från vad hon ska betala dig. Om din maka ensam ska överta huset och lånet på huset måste även borgenären (banken) godkänna att lånet skrivs över på henne.

Sammanfattning

Om endast huset beaktas vid bodelningen så ska din fru ersätta dig med 350 000 kronor för huset. I princip blir du utköpt av din fru om hon ska bo kvar i huset. Du har rätt att vid bodelning få täckning för dina skulder som du har dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten.

Vid en bodelning måste en skriftlig handling upprättas och ni båda två måste underteckna denna (9 kap. 5 § ÄktB). Om ni vill ha hjälp av en jurist när det kommer till att upprätta bodelningsavtalet så kan ni få det via Lawlines Juristbyrå. Om du har någon fråga om mitt svar eller vill anlita en av våra jurister är du välkommen att mejla mig!

jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000