FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/04/2022

Bodelning - bostadsrätt

Hej

Jag och min fru har varit gifta i 2 år.

Vi har aldrig varit sambo.

Vi köpte ett Brf tillsamans , där jag är skriven och fast boende.

Min fru är fast boende på en annan adress.

Nu undrar jag vad som gäller för den Brf vi äger hälften var i där jag bor permanent och min fru har som fritidshus?

Nu när vi ska separera .

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Bodelning

När ett äktenskap upplöses så ska en bodelning förrättas (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, vilket är allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄktB). Det man gör i bodelningen är således att man lägger samman båda makarnas giftorättsgods, drar av skulder och sedan fördelar återstoden lika (11 kap. 1-3 § ÄktB). Jag utgår ifrån att ni inte har något äktenskapsförord som föreskriver att bostadsrätten ska vara enskild egendom. Därmed kommer den att ingå i bodelningen.

Det värde som ska ingå i bodelningen är bostadsrättens så kallade nettovärde. Detta är ett "fiktivt försäljningsvärde", det vill säga marknadsvärdet minskad med en latent skatteskuld och ett latent mäklararvode. Man tar alltså bort sådana kostnader som den make som övertar bostaden får bära själv i framtiden vid en eventuell försäljning.

Vad gäller själva lottläggningen, det vill säga vem som faktiskt har rätt att överta vilken egendom, så utgår man först och främst ifrån att vardera parten till största mån har rätt att få den egendom som man äger på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). I ditt fall så uppger du att ni äger hälften var av den aktuella bostaden. Skulle ni bli oense om vem som har rätt att ta över bostadsrätten så kommer du med stor sannolikhet att få rätt till den eftersom du är stadigvarande bosatt där (jfr 11 kap. 8 § ÄktB).

I övrigt så uppger du att ni endast har varit gifta i två år. Detta medför att du eller din fru eventuellt skulle kunna påkalla jämkning av bodelningen (12 kap. 1 § ÄktB). Jämkning kan bli aktuellt om det vore oskäligt med en likadelning, mot bakgrund av att ni endast har varit gifta i två år (i förarbetena anges fem år som en riktlinje för när ett äktenskap ska anses kort), till exempel för att en av er har en betydligt större förmögenhet.

Sammanfattning

Bostadsrätten kommer ingå i bodelningen. Eftersom du stadigvarande bor där så har du rätt att få den avräknad på din lott.

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lyckat till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?