Bodelning av hus beroende på ägandet

2016-11-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej ! Är det fördel eller nackdel att vi äger vårt hus till 50/50 vi är båda 75 år. tänker på när någon av oss ev.går bort.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga framgår inte om ni är gifta eller inte. Beroende på detta varierar svaret lite. Om ni två skulle vara makar (dvs gifta) så regleras situationen i äktenskapsbalken, medan om ni är sambos så regleras detta i sambolagen. Jag ska börja med att redogöra situationen om ni är gifta med varandra, för att sedan gå igenom vad som gäller för sambos.

Om ni som gifta äger huset gemensamt eller inte har en jättestor betydelse när någon av er går bort. Oavsett om ni äger huset med 50% vardera eller en av er äger huset till 100% ska huset ingå i bodelningen om någon avlider, med förutsättning att huset är giftorättsgods, 9 kap 1§ ÄktB. Den enda skillnaden är att den som äger huset kan välja att avstå bodelning, enligt 12 kap 12§ ÄktB, och får således huset med full äganderätt, om den maken som inte äger huset går bort. Detta med förutsättning att huset inte ägs som enskild egendom av någon av parterna eftersom enskild egendom inte ingå i bodelningen, 7 kap 2§ äktenskapsbalken. Oavsett så kommer den avlidne makens kvarlåtenskap tilldelas den efterlevande maken enligt 3 kap 1§ ärvdabalken.

Om ni däremot inte är gifta så ska sambolagen tillämpas. Som sambo har man ingen rätt att ärva av sin avlidne partner och vem som äger huset är då av stor betydelse. Är dock den gemensamma bostaden införskaffad för gemensamt bruk utgör den samboegendom enligt 3§ samboL, och ska därmed vara med i bodelningen om den kvarlevande sambon begär det, 18§. Äger den kvarlevande sambon hemmet till 100% är det kanske i intresset att inte göra en bodelning, medan om den avlidne sambon äger huset kanske den kvarlevande vill göra en bodelning. Även om det är den avlidne sambon som äger hemmet kan man då ta över bostaden enligt 16§ samboL, om det utgör gemensam bostad. Dock så måste ”den andra sidan” kompenseras genom övertagandet av dennes del av huset genom pengar eller annan egendom.

Oavsett om ni är makar eller sambos så kan ni alltid förrätta ett testamente, som gör att ni ärver av varandra. Regler om detta hittar ni i 10 kapitlet ärvdabalken.

Hoppas att detta hjälpte!

Mvh,

Samuel Lindblad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2708)
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?
2021-01-13 Måste sambor upprätta bodelning?
2021-01-13 Vad händer med ett hus som jag ensam äger vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88084)