Bodelning av hus

2017-11-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Ska skilja mig från min man. När vi köpte vår gård gick jag in med en större summa privata pengar för denna. Vi skrev dumt nog inget äktenskapsförord på detta. Men sa det som ett muntligt avtal på banken att jag är ägare på gården. Är jag skyldig att lösa ut honom på gården om han skulle kräva detta? Gården och lånen står på enbart mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vid upplösning av äktenskap sker bodelning. Vid bodelningen ska andelarna i boet räknas ihopa, och därefter delas lika mellan makarna. Vad som ingår i bodelning beror på om egendomen är giftorättsgods eller inte. Enskild egendom är sådan som man tagit undan från giftorättsgodset genom exempelvis äktenskapsförord eller gåva alternativt testamente med förbehåll att denna ska vara enskild egendom. Allt som inte är enskild egendom, är giftorättsgods, och ska därför ingå vid en bodelning. Detta framgår av Äktenskapsbalkens 11 kap. 1-3§§. Även skulder som makarna har ska räknas in i bodelningen.

I ditt fall kommer både huset och skulderna som är hänförliga till dessa ingå vid bodelningen.

Efter bodelningen har skett kommer en lottläggning ske, där egendom delas upp mellan makar. Gällande just bostad gäller följande: Vid bodelning kommer den part som behöver bostaden mest få denna fördelad på sin lott. Den som behöver det bäst innebär i regel om någon ska ha ensam vårdnad av barn eller liknande tungt vägande skäl. Om detta ej föreligger lär lotten läggas på dens del som ägde bostaden sedan tidigare, alternativt den där omständigheterna pekar på rättmätigt ägande. Därefter kommer den andra personen bli "kompenserad" för din äganderätt - beroende på hur äganderättsförhållandena ser ut vid bodelningen - så att båda makarna får lika del ur bodelningen, se första stycket.

Sammanfattningsvis ska då sägas att din man inte kan tvinga dig att lösa ut honom vid bodelningen. Dock kommer troligtvis, av informationen du lägger fram i din fråga, lottläggning ske på så vis att du får bostaden. Du kommer dock, beroende på er totala egendom, om sådan ej finns, kompensera honom eftersom ni ska, efter bodelning, få lika stor andel efter separationen.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Marcus Anstrin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97480)