Bodelning av hus

2017-02-13 i Bodelning
FRÅGA
Min pojkvän äger 100% av huset. Jag vill köpa in mig i huset genom att teckna ett köpebrev. Jag vill lägga 300 000 kr i huset. Hans hus är värt 8 miljoner i dagsläget. Det innebär att jag kommer äga 5 % av huset när jag köper in mig. Vad händer om vi skulle separera kan jag kräva tillbaka mina pengar ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår ej om ni är gifta eller endast sambos ur din fråga, jag har därför delat upp svaret i två delar. Det är viktigt att poängtera att ni blir samägare till bostaden.

Gifta: I fall att du upprättar ett giltigt köpebrev kommer du bli ägare av fastigheten upp till 5%. Detta innebär att, om ni inte föreskriver om äktenskapsförord om egendomen, att värdet motsvarande köpebrevet kommer ligga på din sida vid en eventuell bodelning som giftorättsgods. Vid bodelning kommer den part som behöver bostaden mest få denna fördelad på sin lott. Den som behöver det bäst innebär i regel om någon ska ha ensam vårdnad av barn eller liknande tungt vägande skäl. Om detta ej föreligger lär lotten läggas på hans del då det var han som ägde bostaden innan du köpte in dig. Därefter kommer du bli "kompenserad" för din äganderätt om 300 000 - beroende på hur äganderättsförhållandena ser ut vid bodelningen (vad jag förstår har din pojkvän stor egendom då egendomen har ett högt värde).

Sambos: I fall ni är sambos gäller motsvarande regel, att personen som bäst behöver bostaden kommer få denna på sin lottläggning, detta gäller om bostaden motsvarar samboegendom (bostaden är införskaffad för gemensamt bruk). Motsvarande bedömning kommer sedan att göras som för giftermål. Om den ej är samboegendom kommer ni anses som samägare till egendomen. Vid det fall skulle en delägare, om man ej kan komma överens med övriga delägare, söka hos rätten att godset för gemensam räkning utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Detta innebär att en eventuell tvångsförsäljning kan ske, och du kan därefter få ut din motsvarande del av äganderätten i bostaden.

Jag rekommenderar, om ni är sambos, att ni upprättar ett samboavtal där ni föreskriver, tydligt, att vid eventuell separation - att din pojkvän därför köper ut dig ur huset om motsvarande 5% av nuvarande marknadsvärde. På så vis försäkrar du dig om säkerheten i bostaden.

Hoppas att svaret hjälpte dig. Ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94255)