Bodelning av fastighet vid äktenskap

2017-07-04 i Bodelning
FRÅGA
Hej!jag o mitt ex har varit delade på oss sedan okt -16, vi har ett gemensamt hus som vi hyr ut till hans bror, jag vill sälja huset eller att han köper ut mig. han vägrar ge mig svar o har nu gått o gift om sig. jag undrar hur jag på smidigaste sätt, blir av med huset, alltså hur jag kan få igenom en försäljning. har hans nya fru något med huset att göra? vi står på 50% var av huset. han vägrar svara i telefon, sms eller något annat. hur gör jag? hur går man tillväga med en bodelning? vem kontaktar jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att ni var gifta med varandra och äktenskapsbalken (ÄB) är således tillämplig. Du hittar lagen (här). Huvudregeln är att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses, 9 kap. 1 § ÄktB. Det är endast ert giftorättsgods som ska ingå i bodelningen,10 kap. 1 § ÄktB. Enligt huvudregeln utgör all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB.

Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄktB. Med dag då talan väcktes avses den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten. Denna tidpunkt kallas även "den kritiska tidpunkten". Det har alltså ingen betydelse om egendomsförhållandena ändras efter denna dag, bodelningen utgår från vem som ägde vad på dagen då ansökan inkom. Jag utgår självklart ifrån att ni ansökt om äktenskapsskillnad eftersom din fd har gått och gift sig.

Det är tänkt att bodelning är makarnas gemensamma angelägenhet. För det fall man inte kan enas kan bodelningsförrättare utses enligt 17 kap. ÄktB. Då skall domstolen på ansökan av ena maken (dig) förordna någon att vara bodelningsförrättare, 17 kap. 1 § ÄktB. Mitt råd till dig är att vända dig till tingsrätten för att få en bodelningsförrättare som kan hjälpa er vidare.

Kan ni inte komma överens finns det regler som samägande och tvångsförsäljning som kan tillämpas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2942)
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning
2022-01-11 Bodelning och äktenskapsskillnad
2022-01-07 Vad händer med egendom vid separation av sambor?

Alla besvarade frågor (98465)