Bodelning av fastighet vid äktenskap

2017-03-22 i Bodelning
FRÅGA
Vi ska separera, maken bor kvar i villan. Hur gör man med lånen och underhåll av villan, om bägge fortfsrsnde står som ägare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om vad som händer vid en äktenskapsskillnad om båda makarna står som ägare till lån på en fastighet och ena maken vill bo kvar. För det första ska det göras en värdering av fastigheten i samband med en bodelning och då ska ni utgå från fastighetens marknadsvärde. Ni kan använda er av en värderingsman för att på objektiva grunder komma fram till en rimlig värdering av fastigheten.

När ni kommit överens om ett värde är det brukligt att från detta värde dra bort:

Den latenta skatten – Den skatt som ni behövt betala om fastigheten de facto såldes.

Beräknade försäljningskostnader – De kostnader som skulle uppkommit i samband med försäljningen av fastigheten (för exempel kostnad för mäklare). Värdet som blir kvar är sedan det som används som underlag vid er bodelning.

Din make ska bo kvar i villan och får då lösa ut dig genom att lånet skrivs över på honom och att du kompenseras för din del av fastigheten. Dessutom ska lagfarten stå skriven på honom.

Det är vanligt att den ena maken övertar den gemensamma bostaden i samband med bodelningen. Om en fastighet överlåts genom ett bodelningsavtal så behöver inte den överlåtande maken (du) betala någon kapitalvinstskatt. Istället får den make som övertar fastigheten betala kapitalvinstskatt för hela fastigheten när denne i sin tur avyttrar fastigheten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, hör av dig om du har några fler frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2828)
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning
2021-07-14 Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

Alla besvarade frågor (94177)