Bodelning av fastighet samboende

2017-07-04 i Bodelning
FRÅGA
Min dotter och hennes sambo har delat på sig, de har två barn tillsammans. De äger tillsammans en fastighet som de hyr ut. Nu vill min dotter sälja sin del i fastigheten, samtidigt som sambon inte vill medverka i detta.De har varit separerade i c:a 6 månader, har inte gjort någon bodelning, utan kommit överens själva.Hur ska min dotter gå vidare med att avyttra sin del i den gemensamma fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen (SamboL) (2003:376) är tillämplig i detta fall och du hittar lagen (här). Lagen är inte tvingande och kan således avtals bort. Det är dock inget som framgår av din fråga.

När ett samboförhållande upphör, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, 8 § 1 st. SamboL. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, 8 § 2 st. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § samma lag.

Har de inte möjlighet att komma överens om hur deras bostad skall fördelas under bodelningen kommer samborna efter det att äga bostaden med samäganderätt. Detta framgår av 19§ SamboL.

Huvudregeln vad gäller samägd egendom är att ingen av delägarna får förfoga över egendomen på något sätt utan den andre delägarens samtycke, 2 § samägandelagen (här). Dock finns ett undantag som innebär att tvångsförsäljning kan komma till stånd om samarbetet mellan delägarna till en fastighet inte fungerar och en av delägarna begär det, 6 § samma lag. Tvångsförsäljning kan då inte hindras av din dotters sambo utan bara förskjutas om han i egenskap av delägare till fastigheten skulle visa på synnerliga skäl.

Föreligger inte synnerliga skäl skall den part som vill sälja, genom tingsrätten begära att egendomen skall utbjudas till försäljning vid offentlig auktion. Det blir då budgivning beroende på hur många intressenter det finns. Bostaden säljs sedan för det högsta budet, förutsatt att det överstiger det lägst tänkbara priset (om det nu har bestämts innan).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om ni har några fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline igen

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2831)
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?

Alla besvarade frågor (94327)