Bodelning äktenskapsskillnad

2016-07-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Ligger i skilsmässa och köpte för ett år sedan hus som jag står som ägare på tillsammans med exmannen. Inga avtal skrevs och han gick in med några hundratusen samt att vi tog ett mindre lån för att kunna komma upp i handpenningen. Huset har gått upp minst 500.000:- i värde under året. Nu till min fråga. Har jag någon rätt alls att få ut något? Exet vill att jag ger honom huset som en gåva och att han bor kvar. Vi har inga gemensamma barn men jag har en 3 o 5-åring o står nu bostadslös. Han vill också ta bägge bilarna som jag lagt handpenning på.Vilka är mina rättigheter?Tacksam för hjälp.MvhPaulina
SVAR

En makes egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, 7 kap 1§ ÄktB. Egendom kan endast görs enskild på följande sätt, 7 kap 2§ ÄktB;

-till följd av äktenskapsförord är enskild

- egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda

- egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda

- egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda

-egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda

Vid äktenskapsskillnad ska bodelning göra och i den ska allt giftorättsgodset ingå, 10 kap 1§ ÄktB. Vem som betalat vad spelar alltså ingen roll. Vid andelsberäkning i boet ska först avräknas så att skulderna täcks, 11 kap 2§ÄktB. Det som återstår efter skuldavräkningen ska läggas samman och delas lika, 11 kap 3§ ÄktB. Så länge inte bilarna eller fastigheten är enskild egendom har du alltså rätt till halva värdet (av all egendom ni har, inte bara detta).

Gällande vem som ska få behålla bostaden är det den make som bäst behöver bostaden som har rätt till den på sin lott, 11 kap 8§ ÄktB. Att du har barn som behöver en trygg bostad är en omständighet som absolut kan spela in och vara till din fördel vid prövningen om bäst rätt.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll