Blivit lurad på pengar av barndomsvän

Hej om man har blivit lurad av en barndomskompis på massa pengar pga man har litat på personen och man har sms bevis och transaktioner, får man då pengarna tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din kompis kan i detta fall ha gjort sig skyldig till brottet bedrägeri. Om du har blivit vilseledd att vidta en handling eller underlåtenhet som inneburit ekonomisk skada för dig, dvs att du blir av med dina pengar och ekonomisk vinning för din vän så kan detta utgöra brottet bedrägeri enligt 9 kap 1 § Brottsbalken. Att du blir vilseledd innebär att du fått en felaktig uppfattning i något avseende och i sin tur får dig att vidta en handlingen eller underlåtenhet att handla. Det kan exempelvis handla om att du blivit lurad till att föra över pengar. Utöver detta krävs det att din vän har haft uppsåt till detta.

Vad kan du göra för att få tillbaka pengarna?

Du bör i första hand polisanmäla brottet. Ibland täcker försäkringsbolag bedrägerier. Du kan i första hand kontrollera om ditt försäkringsbolag täcker bedrägerier. Vidare kan du kräva skadestånd. Detta görs då i samband med att brottet prövas i domstol. Det är åklagaren som driver skadeståndsfråga åt dig, vilket åklagaren vanligtvis är skyldig att göra om du begär det, enligt 22 kap 2 § Rättegångsbalken.

Om din vän skulle anses vara skyldig till brottet och att det sedan visar sig att inte betala skadeståndet kan man få ersättning i form av brottsskadeersättning. För att kunna få detta måste man göra en ansökan om brottsskadeersättning, se här.

Jag ska även tillägga att det är bra att du har såväl sms konversationer som transaktioner som kan styrka det du påstår. Du bör lämna in dessa till polisen i samband med din anmälan. Det är sedan upp till domstolen att avgöra om det anses vara tillräckligt med bevis för att döma för brottet.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen åter med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia HassounRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo