Blir tredjelandsmedborgare automatiskt svensk medborgare vid giftermål med en svensk person?

2020-08-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Om min 21 åriga Svenska dotter skulle gifta sig med en kille som flytt kriget Syrlen blir han automatiskt Svensk medborgare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bli beviljad svenskt medborgarskap efter ansökan krävs att personen:

- Kan styrka sin identitet
- Har fyllt 18 år
- Ha permanent uppehållstillstånd
- Ha uppfyllt kraven för hemvist i Sverige
- Haft och kan förväntas komma att ha ett skötsamt liv i Sverige
(11 § lag om svenskt medborgarskap).

Som huvudregel ska man ha haft sin hemvist i Sverige i fem år innan man kan beviljas svenskt medborgarskap och då uppfylla kraven för hemvist i Sverige. För en person som är gift med en svensk medborgare är dock kravet på hemvist i Sverige kortare (12 § lag om svenskt medborgarskap). Som gift kan man i regel ansöka om svenskt medborgarskap efter tre år och makarna ska då ha bott tillsammans de senaste två åren.

För att konkret besvara din fråga så erhåller man alltså inte svenskt medborgarskap automatiskt när man gifter sig med en svensk medborgare. Om du vill läsa mer om hur man blir svensk medborgare kan du läsa mer på Migrationsverkets hemsida som du hittar här. För mer information angående det kortare kravet på hemvist kan du läsa här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?