FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/10/2018

Blir tillförd byggnad på fastighet som är enskild egendom också enskild egendom?

Min man fick i gåva en obebyggd fastighet/tomt som sin enskilda egendom. Juridiskt papper finns på det, upprättat av advokat. Vi har senare byggt ett fritidshus på denna (sjö)tomt med gemensamma pengar och arbetsinsatser. Vi har varit gifta i 39 år och detta skedde under åren 1985-88. Under årens loppa har vi båda bidragit med nyinköp och underhåll. Vad skulle hända vid en bodelning/skilsmässa. Skulle jag vara berättigat till något av värdet för det gemensamma fritidshuset?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 2 kap 1 § jordabalken är byggnad på en fastighet tillbehör till fastigheten, och alltså en del av den fasta egendomen (marken). Det framgår av din beskrivning att din man fått en tomt genom gåva som enskild egendom, och att ni sedan byggt ett sommarhus på tomten. Som jag förstått det blir då byggnaden en del av den fasta egendomen, och därmed din mans enskilda egendom även den.

Att byggnaden är en del av din mans enskilda egendom, ger resultatet att den inte kommer ingå i bodelning mellan er vid en eventuell skilsmässa. Detta framgår av äktenskapsbalken 10 kap 1 §, där det sägs att endast giftorättsgods ska ingå i bodelning. Eventuellt kan jämkningsregler i 12 kap äktenskapsbalken dock komma ifråga om du har finansierat mycket av byggandet av sommarhuset och detta inte tillräknas dig i bodelningen, men för att avgöra om jämkning kan komma ifråga måste jag veta mer om hur er egendom är fördelad.

Hoppas mitt svar hjälpt er! Om ni vill veta mer om hur sommarhuset skulle behandlas vid en eventuell bodelning rekommenderar jag er att kontakta någon av våra jurister. Ni mailar då info@lawline.se.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?