FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort08/08/2018

Blir taxilegitimation indragen automatiskt när man förlorar körkortet?

Hej jag har blivit av med min B-körkort

Inte fått beslutet från transportstyrlensen men jag vet att den dras

Min fråga nu är kommer min taxi kort dras automatisk också?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I körkortslagen (1998:488) finns ett antal fall då ett körkort ska återkallas, bland annat vid grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri m.m. men även andra brott som körkortshavaren gjort sig skyldig till för vilket det kan antas att vederbörande inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (5 kap. 3 § Körkortslagen).

Ett återkallande av taxiförarlegitimation ska återkallas i minst tre och högst fem år, om innehavaren visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik pga brott, inte uppfyller de medicinska kraven eller inte följer ett föreläggande att lämna läkarintyg (4 kap. 6 § Taxitrafiklagen).

I ett rättsfall från 2017 avhandlades fråga om en person som begått narkotikabrott fortsatt skulle få inneha taxilegitimation. Förvaltningsrätten slog fast att det inte fanns något samband mellan narkotikabrottet och tjänsteutövandet som taxichaufför och beviljade därför fortsatt innehav av taxilegitimation. I domen uttalades även att enligt förarbetena till lagen ska rena trafikbrott i första hand tillmätas betydelse vid bedömningen av körkortsinnehav, än vid bedömningen av innehav av taxilegitimation. Domen fastställdes sedermera av kammarrätten (KamR i Stockholm, mål nr 3943-17).

Svaret på din fråga är således att din taxilegitimation inte per automatik kommer att dras in för att du blir av med körkortet. Ett återkallande av taxilegitimationen är en mer ingripande åtgärd än återkallelse av körkort. Däremot får du givetvis inte köra taxitrafik under tiden du inte har körkort.

För återkallelse av din taxilegitimation krävs det i regel mer än vad som krävs för återkallelse av ditt körkort. En återkallelse av din taxilegitimation är i slutändan beroende av vad för brott du dömts för.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare