Blir muntliga men skämtsamma lovord rättsligt bindande?

Jag spelar ett dataspel online i en grupp av fyra personer och säger att "om vi vinner detta runda så kommer jag köpa ett hus åt dig i St. Petersburg", (en specifik spelare i samma lag som accepterar budet,) över chatten. Och man vinner faktiskt rundan. Är det lagligt bindande om spelet ägs av ett koreanskt företag, båda spelare är dessutom från olika länder? Blir jag skyldig till att köpa huset? Efterssom i Sverige är muntligt avtal lagligt bindande.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Grundprincipen i avtalsrätten är att "pacta sunt servanda" gäller. Vilket innebär att avtal alltid ska hållas. Dock ingen regel utan undantag. Personer som är under arton år, psykiskt sjuka eller försatta i konkurs är sådana som inte kan ingå avtal. Fråga om din ålder blir därmed relevant i detta sammanhang.

Omoraliska avtal "pactum turpe" är även en form av avtal som kan komma ogiltigförklaras. Det kan vara fråga om att betala någon för att begå brott eller annan omoralisk handling.

Det finns även möjlighet att yrka på att ett avtal är oskäligt enligt generalparagrafen 36 i avtalslagen. Det kan vara i situationer där det blir svårt för en av parterna att uppfylla sin del av avtalet för att det helt enkelt inte är möjligt längre. En situation kan ha ändrats eller att följden av avtalet inte kunna förutsetts. Även fråga om tveksamheter i avtalets uppkomst kan ligga till grund för jämkning enligt § 36.

Vid bedömning av om ditt s k "avtal" ska anses rättsligt bindande baserar vi bedömning utifrån all tillgänglig fakta i ditt fall. Vid varje ingående av avtal ska det allmänt finnas en avsikt att binda sig. Utgångspunkten är att det ska finnas en rättshandlingsvilja. Vilket verkar saknas i ditt fall.

Handlingar som företas på skämt eller på lek bryter därmed presumtionen kring att handlingen ska ses som bindande. Ditt avtal är därmed inte att anse som ett avtal.

Du behöver inte köpa din kompis något hus i Sankt Petersburg om du från början endast menat detta som ett skämt.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Jennie NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”