Blir mitt körkort ogiltigt om jag inte förnyar det efter ett namnbyte?

Blir körkortet ogiltigt vad namnbyte om man inte skickar in förnyelse?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om ditt körkort blir ogiltigt om du inte förnyar det efter ett namnbyte. Bestämmelser om körkort finns i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Förnyelse av körkort

Ett körkort måste förnyas dels i samband med att dess giltighetstid går ut dels i samband med att någon uppgift i det ändras, exempelvis vid ett namnbyte (3 kap. 14 § körkortslagen). Att ett körkort måste förnyas vid ett namnbyte, eller någon annan formell ändring av uppgifter i körkortet, beror på att det har betydelse för körkortet som legitimationshandling (prop. 1997/98:124 s.79-80).

I samband med ett namnbyte skickar Transportstyrelsen automatiskt ut en ansökningsblankett, en så kallad grundhandling, till körkortshavaren. Blanketten ska därefter fyllas i och lämnas in till Transportstyrelsen på nytt. I den mån en ansökan om förnyelse av körkort inte ges in inom viss tid ska Transportstyrelsen förelägga körkortshavaren att inom viss tid efter det att denne fått del av föreläggandet ansöka om förnyelse av körkortet (3 kap. 18 § körkortsförordningen). Skulle körkortet ändå inte förnyas, trots Transportstyrelsens föreläggande, så blir det ogiltigt och körkortshavaren får inte längre köra ett fordon som kräver körkort (3 kap. 13 § första punkten körkortslagen). Ogiltigheten inträder alltså först efter det att föreläggandet inte har följts. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här och här.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning