FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott21/12/2021

Blir man av med körkortet vid inträffad trafikolycka under prövotiden?

Om jag har kvar tid på prövotiden för B körkort och krockar i en korsning och blir bötfälld för att inte ha iakttagit väjningsplikt. Är det då en grov förseelse som kan leda till återkallelse av körkort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Transportstyrelsen beslutar om körkort

I Sverige är det transportstyrelsen som beslutar om körkort. Det innebär att det är transportstyrelsen som såväl utfärdar körkort som inkallar körkort om man inte längre uppfyller kraven för att få ha körkortet.

Återkallelse av körkortet under prövotiden

För att Transportstyrelsen ska återkalla körkortet krävs det att du som förare brutit mot någon av de återkallelsegrunder som finns för körkort (se grunderna här). Det kan till exempel handla om fortkörning, vårdslöshet i trafik eller att föraren är opålitlig ur nykterhetssynpunkt m.m. Bedömningarna är ofta lite strängre mot den som har sitt körkort på prövotid. Exempelvis kan den som haft körkortet i många år och kör lite för fort klara sig undan med exempelvis böter, medan den som har körkortet på prövotid och kör i samma hastighet kan få sitt körkort återkallat. En olycka kan självklart bero på att en förare brutit mot någon av återkallelsegrunderna, men den behöver såklart inte göra det. Har föraren inte brutit mot någon av grunderna kommer inte körkortet att återkallas. Detta gäller oavsett om köraren har körkortet på prövotid eller inte.

Utgör den incident du varit inblandad i grund för återkallelse av körkortet?

Som jag nämnt tidigare är det upp till transportstyrelsen att besluta om körkort, och allt jag kan ge dig är därför en uppskattning utifrån de omständigheter du lämnat. Som jag läser din beskrivning har du inte iakttagit en väjningsplikt vilket skulle kunna anses utgöra vårdslöshet i trafik. Känner du dig missnöjd över beslutet har du dock alltid rätt att begära en omprövning av beslutet, vilket du kan läsa mer om här.

Hoppas du fått svar på din fråga! Tvivla inte på att kontakta oss igen vid vidare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Sara DjogicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”